Monthly Archives: april 2012

Rebilds såkaldte oprydning

D. 1 januar 2011 ansatte man i Rebild kommune to nye chefer. Faktum var at en stærk fagforeningskultur og ladne politikkeres manglende interesse for det sociale område havde fået forvaltningen til at flyde og de enkelte sagsbehandlere var små konger i deres eget kongerige, hvor at de fjernede børn fra øst og vest uden struktur så kommunens økonomi kort sagt var i ruiner.

Dette skulle de to chefer så rette op på. Når en ledelse sætter ind på det markante måde, så ved alle der har med fagområdet organisation at gøre at det vil blive skidt før at det bliver godt. Det eneste som kan bære et sådant projekt igennem er ledelsens ubetingede tillid. Den mindste slingren fra topledelsen og projektet vil ikke bare falde til jorden – hele organisationen vil stå værre end hvis projektet ikke var sat igang. Anarki vil brede sig og topledelsen vil miste kontrollen helt til medarbejderne.

Dette er hvad Rebild har valgt at gøre. I lyset af Rebild skandalen har topledelsen – de folkevalgte politikkere valgt at overlade kontrollen til de menige medarbejdere som nu kan udfylde deres rolle som medarbejder helt på egne præmisser.

Vi savner i denne sag at politikkerne tager ansvar og går. Det sender intet signal at fyre tilfældige medarbejdere der har været kort tid i jobbet. Det sender et signal om at man faktisk ikke interesserer sig for hvad der sker, men en gang imellem bare vil fyre lidt hist og pist så pressen kan få lidt offerblod.

Det sociale område i Rebild krævede stærke chefer der var parate til at træffe upopulære beslutninger. Det fik de, men man ønskede fra politisk hold ikke at opnå det man havde sat i gang, idet at det altid er svært at se mangeårige medarbejdere i øjnene når de bliver fyret selvom det måtte være på grund af inkompetance.

Det eneste måde de kan komme videre i Rebild kommune er nu ved at ansætte nikkedukker headhuntet fra forvaltningen, så medarbejderne frem over kan nyde deres kaffe i fred. Det er synd.

Kilde:
Byråd konfirmerede fyringer (Link til Nordjyske Tidende)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Socialdirektøren i Århus har en dårlig sag.

Socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen virker overrasket over de tal som er kommet i en rapport om Solhavens økonomi. Den forbavselse som kommer til udtryk må være et spil for galleriet.

Det har nemlig aldrig været sværere at være leverandør til det offentlige. Utallige erklæringer omkring gæld til det offentlige og de sidste mange års regnskaber er standard hvis private aktører skal levere blot en enkelt kuglepen til kommunerne.

Men på anbringelsesområdet er der frit spil. De kommuner som huser plejefamilier og opholdssteder har ingen interesse i at gribe ind. En god økonomi er garanti for mange lokale arbejdspladser. Kommunerne hvor at børnene bliver sendt til undskylder sig med at de kun skal godkende budgetter, men ikke analysere regnskaberne. Det er den tyndeste undskyldning der overhovedet kan gives. Budgetter og årsresultater hænger sammen. Man kan ikke få nogen som helst ide om hvordan at budgettet for næste år skal se ud uden at kende opnåede resultater. At godkende et budget uden en regnskabsanalyse er som at stikke en fugtig finger ud af vinduet for at kunne konkludere på disse.

DR’s udsendelse antydede at Vesthimmerlands kommune har holdt igen på grund af risikoen for at over 200 arbejdspladser kunne komme i spil. Det ville ikke være unormalt. I mange lande ser man at store virksomheder lokaliseret i områder med arbejdsløshed får frie hænder, så de kan skabe flere arbejdspladser.

Faktisk var netop risikoen for at en lokal skattemyndighed kunne være tilbageholdende i forhold til en stor lokal arbejdsplads årsagen til at skatteligningen blev flyttet til statslig regi.

Udsendelsen viser klart at der skal til anbringelsesreform til. Først og fremmest er der fejl i over 50 procent af sagerne jvf. ankestyrelsen og tilsyn er et fænomen i Sibirien.

Der skal et stærkt statslig tilsyn til, hvor at de medarbejdere som er i marken, kan bakkes op af revisorer derhjemme.

Spørgsmålet er om socialministeren er parat til det. Vi ved det ikke, men vil forsøge at holde et pres på hende. De forskellige socialdirektører kunne anvende socialministerens tøven til selv at sætte hårdt ind med revision og flere tilsynsbesøg.

Vi skylder de anbragte børn at tingene bliver bedre.

Kilde:
Opholdssted bruger millioner på biler og cheflønninger (Danmarks Radio, 22. april 2012)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Ryttergården, Dronninglund

På Facebook kan man læse at dette opholdssted afskærer kontakten mellem det anbragte barn og barnets forældre, hvis de ytrer den mindste kritik af opholdsstedet. Dette er ikke befordrende for barnets sociale netværk der skal være der når anbringelsen stopper ved indgangen til det voksne liv.

Endvidere synes økonomien på stedet at have pådraget sig politikernes opmærksomhed idet at stedet havde en større overskudsgrad end man skulle forvente, hvis det var meningen at der skulle bruges ressourcer på de anbragte børn.

Har du været anbragt på Ryttergåden ved Dronninglund, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Dom i Mern-sagen

I går faldte der dom i Mern-sagen. På trods af at vores fokus ligger på anbragte børns situation på opholdssteder, vil vi knytte et par ord om denne sag.

Sagen viser at tilsyn med anbragte børn hos plejefamilier skal være i privat regi og om nødvendig må bygge på hvad naboer ser over hækken, så omverdenen kan få at vide hvis plejefamilierne fører en lige lovlig fornem livsstil for de få penge de selv mener at få for plejearbejdet.

For når plejefamilierne efter eget udsagn er usselt lønnet, så kan der selvfølgelig ikke være råd til store biler og gennemgående renoveringer af deres huse. Plejefamilien i Mern havde en gård der på mange måder fremstod som værende i betydelig bedre stand end de huse der ellers ligger i denne afkrog af Danmark. Naboerne havde også observeret ting, der burde have udløst en undersøgelse og deres observationer blev ignoreret af systemet.

Derfor må vi opfodre folk til at skrive om plejefamilier de ser opføre sig på kanten af hvad der er normalt på blogs og debatfora. De behøver ikke at bruge deres eget navn, idet at de kan bruge forskellige Proxy servere og derved sløre deres IP-adresse. Vi har angivet et link herunder, hvor at man kan finde sådanne servere.

Vi har som sagt fokus på opholdssteder, kostskoler og behandlingshjem. Dette fokus vil vi opretholde og derfor vil vi istedet henvise til siderne Olaf’s plejefamilie side og Erstatningstilsynet er efter vores oplysninger klar til at modtage oplysninger fra naboer og andre der har anbragte børns velbefindende kær, så privatiseringsprocessen af denne beskyttelsesopgave er igang.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Generelt

Egebækskolen, Nærum

Alt imens at pædagogerne på en døgninstitution i Nærum troede at to drenge lå i deres seng og sov, sneg de sig ud i byen og bragte byen i evig frygt for at blive ofre for ildspåsættelser.

Et er at man antager at børn med problemer sover i deres senge. Noget andet er at sikre sig det. Det betyder en del da der er børn der er psykisk dårlige og det har været eksempler på at større børn har begået overgreb mod mindre børn.

Der må være en form for overvågning der sikrer imod sådanne hændelser.

Selvfølgelig kan institutionen postulere at hændelserne skyldes de nedskæringer som den var ud for kort forinden hvor at pludselige budgetnedskæringer betød at enkelte ansatte blev fyret i panik på en parkeringsplads foran deres arbejde efterhånden som de mødte ind om morgenen. Spørgsmålet er om de ansvarlige politikere skulle have taget skridtet fuldt ud og have taget hele driften op til revision.

Situationen var ikke acceptabel for byens borgere, men bestemt heller ikke acceptabel for de anbragte børn.

Har du været anbragt på en af Egebækskolens to afdelinger – Birkehuset og Lærkehuset, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

2 kommentarer

Filed under Døgninstitution