Monthly Archives: juli 2014

Ukendt familieinstitution

Bloggen “Embedsværket” omtaler en sag hvor en familieinstitution har været medvirkende til tvangsfjernelse af et barn.

Denne blog kortlægger institutioner for unge. Da moderen i denne sag er mindreårig vil vi gerne høre mere om institutionen. Har Du kendskab til familieinstitutionens navn, så kontakt os.

Herunder har vi citeret blog-indlægget:

Dårlig rådgivning af Shirley Jørgensen

BT omtaler idag en sag hvor et barn bliver tvangsanbragt for foreløbig 3 år. 3 år er lang tid. 3 år er så lang tid at en plejefamilie formentlig kan overtales til at adoptere barnet over tid så Næstved Kommune kan komme ud af et forløb som ellers vil stå dem i et millionbeløb over de næste mange år.

Det er en klassisk sag hvor et barn af systemet ikke formår at komme fri af systemet på trods af at barnet var ved at opbygge et solidt netværk. Det specielle med denne sag er at barnet i sin familie har en person som om nogen ved hvad der skal til at for slå sig fri af systemet.

Men det afgørende råd kom aldrig og det må undre.

Faktum er at anbragte børn bør flytte til udlandet lige så snart at en hjemmeprøve viser tegn på graviditet. Lad være med at få konfirmeret graviditeten hos en dansk læge. I år 2014 vil en registrering i journalen tænde store alarmsignaler hos kommunen, som har etableret CRM-systemer til at finde børn til at fodre systemet med.

Flyt til Sverige og begræns informationen om graviditeten til udenlandske læger.

Barnets skæbne var bestemt af kommunen var dag 1. Men for at sikre sig såkaldt dokumentation så tvang man barnets mor til at bo på en familieinstitution. Det er der intet mor-barn forhold som har haft gavn af. Slet ikke hvis man fjerner muligheden for kontakt med den øvrige familie, så den unge mor ikke kan få overgivet de livserfaringer ældre generationer kan byde ind med. Familieinstitutioner skader generelt mere end de gavner. Ser man på personalet er faguddannede ofte et sjældent syn.

For barnets skyld kan vi kun håbe at den pågældende institution har en højere standard end den institutioner som opererer for Næstved kommune normalt er kendt for. Personale som drikker, trusler, vold og overgreb nævnes i artikler fra medierne.

Det springende spørgsmål er: Hvorfor blev denne kvinde ikke rådet til at flytte ud af landet før graviditeten kom til det offentliges kendskab?

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Døgninstitutionen Hartmannshus

Institutionen som er drevet i kommunalt regi af Københavns kommune kom i medierne på basis af en lydoptagelse hvor personalet erklærede sig parate til at anvende vold overfor en blind autist.

Der er ingen tvivl om at personer med autisme bærer på udfordringer som kræver struktur og forudsigelighed i en nærmest umulig mængde, men har man valgt at tage sig af denne målgruppe, må man være selektiv med hvem som ansættes på et sådan sted, men også hvilke øvrige klienter som tages ind. Enhver potentiel forstyrrelse skal ses som en trussel imod autisternes velbefindende.

Så kommer økonomien med ind i billedet. Det er nemt at tage unge ind med alle mulige problemstillinger og blande dem med autisterne. Det er en fejl. Her må man se på hvilke plejebehov som eksisterer hos de eksisterende beboere og om nye potentielle klienter kan passe ind.

Alternativet ser vi her. En strategi som går ud på at anvende meningsløs vold.

Har du været bosiddende på Hartmannhus eller har du været ansat der, så vil vi gerne høre fra Dig.

Kilde:
Plejere: Sådan kan vi banke blind autist (Nordjyske Tidende)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution