Tag Archives: vold

Sagen fra Magnoliegården er igen interessant

En dom i en voldssag omhandlende behandlingshjemmet Magnoliegården er igen blevet aktuel i medierne for dommen stiller spørgsmålet om hvorvidt den dømte alene kan betragtes kritisk hvis vedkommende søger et arbejde hvor vedkommende skal have med mindreårige at gøre eller om dommen skal begrænse den dømte til også at afholde sig fra arbejde hvor vedkommende skal have med mennesker at gøre i almindelighed.

Vi behandlede denne sag i to blog-indlæg i 2013. Nu er sagen så fremme i medierne igen på en inddirekte måde som vi ikke vil omtale i denne blog da vores ærinde alene går ud på at forbedre forholdene for anbragte børn.

Kan man hævde at en dom der indbefatter vold mod børn også skal diskvalificere hvis vedkommende søger et arbejde, som går ud på at yde pleje eller behandling for andre grupper af mennesker uanset om de kan betragtes som sårbare eller ej? Vil dommen være diskvalificerende hvis der er tale om arbejde hvor der er personkontakt i det hele taget? Vil det betyde at et arbejde som ekspedient eller kundeservice-medarbejder også skal være ude at betragtning for en voldsdømt?

Hvad mener I?

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Døgninstitutionen Hartmannshus

Institutionen som er drevet i kommunalt regi af Københavns kommune kom i medierne på basis af en lydoptagelse hvor personalet erklærede sig parate til at anvende vold overfor en blind autist.

Der er ingen tvivl om at personer med autisme bærer på udfordringer som kræver struktur og forudsigelighed i en nærmest umulig mængde, men har man valgt at tage sig af denne målgruppe, må man være selektiv med hvem som ansættes på et sådan sted, men også hvilke øvrige klienter som tages ind. Enhver potentiel forstyrrelse skal ses som en trussel imod autisternes velbefindende.

Så kommer økonomien med ind i billedet. Det er nemt at tage unge ind med alle mulige problemstillinger og blande dem med autisterne. Det er en fejl. Her må man se på hvilke plejebehov som eksisterer hos de eksisterende beboere og om nye potentielle klienter kan passe ind.

Alternativet ser vi her. En strategi som går ud på at anvende meningsløs vold.

Har du været bosiddende på Hartmannhus eller har du været ansat der, så vil vi gerne høre fra Dig.

Kilde:
Plejere: Sådan kan vi banke blind autist (Nordjyske Tidende)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Jabes – opfølgning

Vi skrev d. 1/10 2012 om Jabes der blev kritiseret i en TV2 udsendelse.

Siden har der været en voldsepisode på stedet. En ung mand fik plettet sin straffeattest. Det var ikke den første episode forbundet med stedet.

Imidlertid så sker det ofte at de vidner som føres langt fra kan siges at være uvildige. Det er andre ansatte på stedet. Det er ikke en kritik af den afsagte dom. Domstolene må dømme ud fra det materiale som bliver lagt foran dem.

Stedet skulle efter sigende være lukket. Vi vil derfor gerne høre fra nogle som har boet der så vi kan danne os et billedet af hvordan at det var at være anbragt på stedet.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Opholdsstedet Alrunen – Broagerland

Ifølge avisen Jydske Vestkysten har der været en voldsepisode på stedet. Uanset hvor tynd af man laver en pandekage så er der altid to sider og således også to sider i nedenstående sag.

Har du boet på dette opholdssted eller har du informationer om sagen, så skriv en kommentar – gerne anonym. Vi ser frem til at høre fra Dig.

Kilde:
Kvindelig pædagog slået ned af to elever – Jydske Vestkysten

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Voldssagen fra behandlingshjemmet Magnoliegården starter i retten

Pligtopfyldende medarbejdere har indberettet en voldsepisode mod 2 børn på behandlingshjemmet.

Der er indkaldt 14 vidner i sagen.

Hvad sagen også viser er at ikke alle episoder med magtanvendelse indrapporteres og havde det ikke været for det sjældne mod hos de to nu tidligere medarbejdere, så havde sagen aldrig fået den opmærksomhed som den burde. For børnene er der ingen som tror på. De er stort set ikke sat i en bedre situation end tilbage i tiden som ligger til grund for Godhavnsrapporten.

Det bliver interessant at følge rettens arbejde og se hvilken konklusion de kommer frem til.

Kilde:
Forstander i retten for vold mod anbragte børn (Sjællandske Nyheder)

1 kommentar

Filed under Døgninstitution