Monthly Archives: maj 2016

Sagen fra Magnoliegården er igen interessant

En dom i en voldssag omhandlende behandlingshjemmet Magnoliegården er igen blevet aktuel i medierne for dommen stiller spørgsmålet om hvorvidt den dømte alene kan betragtes kritisk hvis vedkommende søger et arbejde hvor vedkommende skal have med mindreårige at gøre eller om dommen skal begrænse den dømte til også at afholde sig fra arbejde hvor vedkommende skal have med mennesker at gøre i almindelighed.

Vi behandlede denne sag i to blog-indlæg i 2013. Nu er sagen så fremme i medierne igen på en inddirekte måde som vi ikke vil omtale i denne blog da vores ærinde alene går ud på at forbedre forholdene for anbragte børn.

Kan man hævde at en dom der indbefatter vold mod børn også skal diskvalificere hvis vedkommende søger et arbejde, som går ud på at yde pleje eller behandling for andre grupper af mennesker uanset om de kan betragtes som sårbare eller ej? Vil dommen være diskvalificerende hvis der er tale om arbejde hvor der er personkontakt i det hele taget? Vil det betyde at et arbejde som ekspedient eller kundeservice-medarbejder også skal være ude at betragtning for en voldsdømt?

Hvad mener I?

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Døgndiamanten – Faxe

Døgndiamanten er et nyt navn for “Den Matrikelløse Døgninstitution”, der for nogle år siden blev udsat af kritik i medierne.

I en ny sag, er 2 unge blevet dømt for et overfald, der skete i Faxe afdelingen. Spørgsmålet, som altid vil rejse sig når der bliver tale om magtanvendelse eller voldssager er hvorvidt at stedet har taget unge ind hvis problemer kan matches af de pædagogiske kapaciteter som stedet råder over eller om man har skåret i nomineringen eller har taget unge ind af økonomiske årsager, man ikke kan rumme med de midler man har.

Det vil ikke være første gang at økonomiske målsætninger sættes over de unges behov.

Hvis du har været anbragt det pågældende sted eller har været tidligere ansat, så opret en email-konto til formålet og skriv en kommentar til dette indlæg. Du behøver ikke at opgive dit eget navn.

Kilder:

2 kommentarer

Filed under Døgninstitution