Monthly Archives: december 2012

Sct. Knuds skole i Fredericia

Denne blog tager sig normalt kun at sager vedr. opholdssteder, da der er så meget at skulle håndtere for at tingene kan siges at være acceptable, men i dette tilfælde gør vi en undtagelse fordi at det ser ud til at der ude på nettet er en gruppe mennesker som vil gøre alt for at feje uanstændig opførsel overfor børn under gulvtæppet.

På Sankt Knuds Skole har der jævnfør avisen BT været episoder med brug af vold og en lærer har undervist børn i emner som overgår al beskrivelse. Vi ved selvfølgelig at der skal gives en eller anden form for seksual undervisning overfor børn i 10 års alderen, men at beskrive hvorledes et ordentlig blowjob skal udføres er at gå over stregen.

Vi forventer ikke historier om blomster og bier. Ej heller om storken i den alder, men det må kunne holdes på et sobert niveau.

Vold er som altid i vores optik uacceptabelt. Det skal bare stoppes og det nytter ikke at man lukker sagen ned i mindelighed så de voksne kan fortsætte deres virke på en anden skole. Nej, de skal ud af undervisningssektoren.

Ministeriet har fået øjnene op for skolens problemer med åbenhed. Vi vil følge sagen og sikre os at den ikke dør.

Hvis Du har gået på skolen vil vi gerne høre om Dine oplevelser. Vi offentliggør ikke navne her fra Wisconsin hvor at bloggen redigeres.

Kilder:

2 kommentarer

Filed under DagTilbud

Opdatering: Opholdsstedet Nygård – Esrumvej

Vi har tidligere skrevet om dette opholdssted, da der havde været tumult på stedet. Helsingør kommune har så efterfølgende undersøgt sagen.

Helsingør kommunes tilsyn vil have dette opholdssted lukket. Det er anno 2012 usædvanligt at der er et tilsyn og at et tilsyn går ud i offentligheden på denne måde. Normalt plejer man at feje den slags ind under gulvtæppet og løser den med nogle diskrete personaleudskiftninger så alle ansatte kan komme videre med deres arbejdsliv uden at nogle vil spørge til hvad der egentlig er foregået.

Dette er så ikke sket i dette tilfælde.

Artiklen beskriver at børnene mistrives dette sted. Vi vil gerne vide noget mere om hvordan at det er at bo på det pågældende opholdssted. Hvis du har boet på stedet vil vi gerne høre fra Dig.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Bostedet Casablanca ved Holstebro

“Frivillig tid” og brandattentat er de ting, der springer i øjnene, når man søger på bostedet Casablanca beliggende lige uden for Holstebro.

Kan det være rigtig at man må forvente at ansatte arbejder gratis i denne branche? Ja, jvf. en dom er det i orden. Vi tænker dog på om de unge vil opleve samme grad af engagement når personalet ikke får løn for en del af deres arbejde.

Man må også stille det spørgsmål hvorvidt at stedet har screenet de unge de tager eller om de bare tager rub og stub, når der pludselig er et ungt menneske med hang til ild på stedet hvilket ville have krævet mere opsyn såfremt at man ville sikre de andre unge, der bor der.

Har du været anbragt på Bostedet Casablanca ved Holstebro, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution