Monthly Archives: marts 2012

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

– computerne som blev væk –

Tilbage i år 2000 fandt Fåborg kommune ud af at de var blevet ført bag lyset af Småskolen ved Nakkebølle Fjord der blev drevet af Tvind koncernen.

Stedet slog sig op på at anvende computere i undervisningen, men da tilsynet tilfældigt kom forbi, var der slet ingen computere tilstede.

Fåborg kommune informerede straks de andre kommuner der havde sendt børn til stedet og hvis de gad at høre om et anbringelsessted så tog de måske aktion. Alt for ofte er sager vedr. anbragte unge at betragte som ude af øje, ude af sind. Man er simpelthen ligeglad. Vi ved ikke hvad der skete efterfølgende i sagen.

Har du været anbragt på Småskolen ved Nakkebølle Fjord, vil vi gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
Tvind snyder på socialt opholdssted (Fyens Stiftstidende, 12. november 2000)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Nærmiljøinstitutionen Korsløkke, Odense

En pige der lige var fyldt 15 år fik en piercing. I sig selv ikke specielt opsigtsvækkende selvom aldersgrænsen er højere. Det bemærkelsesværdige var at hendes mor der havde gået med til en frivillig anbringelse heller ikke blev informeret før at piercingen var lavet.

Foruden piercingen blev hun heller ikke informeret om datterens rygestart, afhøring hos politiet og skoleskift.

Et er at det ikke ser ud til at forældresamarbejdet kører på skinner. Denne pige ville ikke sin mor. Men hvad med de børn som gerne vil opretholde en form for kommunikation med deres forældre. Bliver de ikke isoleret med risiko for at deres sociale netværk lider skade. Det må kunne gøres bedre.

Har du været anbragt på Nærmiljøinstitutionen Korsløkke, vil vi gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
Teenagemor: Hun er dog min datter (Fyens Stiftstidende, 8. oktober 2007)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Olaf’s plejefamilie side – whistleblower blog for anbragte fra plejefamilier

Vi har fået en mail om at en ny whistleblower blog for anbragte fra plejefamilier har set dagens lys.

Bloggen hedder Olaf’s plejefamilie side og ethvert sammenfald med karakteren Grev Olaf der kun alt for godt kunne være referencepunktet for en typisk plejefamilieforælder er tilfældig.

Vi håber at den nye blog får betydning for de tidligere anbragte og giver dem den stemme de så rigelig har fortjent.

Kilde:
Olaf’s plejefamilie blog (Link opdateret 2017)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Kommunal dialog i Næstved kommune

Næstved kommune stod frem i medierne med det udsagn at 11-årige Amy Rebecca Steen skulle placeres i dialog med hende. Hun har boet hos en plejefamilie i et år og var faldet rigtig godt til.

Dialogen blev så udmøntet i praksis ved at de sædvanlige muskelpædagoger suppleret med politi mødte frem igår og fjernede hende med magt. Det stakkels barn skreg i desperation.

Hvad er det så for et sted man anbringer Amy?

Ja, det er en institution som hedder Den Matrikelløse Døgninstitution. Den er mest kendt i offentligheden for at de ansatte drak alkohol i arbejdstiden

Det er en institution hvor at man isolerer de unge. En anden pige blev isoleret på et hotel i Fakse. Her blev hun så desperat at hun angreb en af de pædagoger, der gik sammen med hende. En desperat handling der må ses i det lys at den praksis man har med at isolere unge i sommerhuse og hoteller sætter de unge i en meget sårbar situation hvor at de nemt kunne føle sig truet. Hvem husker måske ikke episoden på Læsø hvor at en mandlig pædagog tog sig seksuelle friheder overfor en pige på kun 15 år? De unge ved godt at de ikke er noget værd i den henseende, hvilket blev slået fast med syvtommersøm, da pædagogen fra episoden på Læsø slap med betinget fængsel.

Næstved kommunes behandling i denne sag fortjener kun at blive fordømt. Det er en skamplet, som borgerne i Næstved må kræve en redegørelse for. Hvad ligner det at fjerne en sårbar pige fra et tilbud som hun var glad for og som kunne klare hendes behov hvis det blev suppleret et par steder og formentlig ville være et langt billigere tilbud for samfundet?

Hvad med børnesamtale? En pige der skrigende fjernes kan ikke have fået megen samtale som ville sætte hende i stand til at forstå hvorfor at hun skal kastes ud i en skærsild med fordrukne voksne og voldelige børn.

Vi vil holde fokus på denne sag. Vi vil søge udsagn fra tidligere anbragte, så befolkningen kan forstå hvordan at det er at bo på den matrikelløse døgninstitution og forhåbentlig fremtvinge ændringer.

For Amy kan vi ikke love meget lindring. Hun blev ydmyget igår. En ydmygelse som hun vil få meget svært ved at komme sig over nogensinde. Dem der skulle hjælpe hende svigtede hende på den mest grusomme og fornedrende måde.

Kort sagt: Danmark anno 2012!

Kilder:

1 kommentar

Filed under Artikel

Opholdsstedet Albatros, Hou

Når man anbringer mennesker på et opholdssted, så er der tale om en ganske dyr foranstaltning. Der kan være specielle behandlingsbehov som kræver viden om disse lidelser. Det kræver et personale som er uddannet indenfor relevante fag.

Men økonomien spiller også en stor rolle – måske for stor. På mange opholdssteder og behandlingshjem er det derfor ofte de dyre ansatte som er faglærte, der ryger først, når der skal skæres. Således skriver en person som kommentar til nedenstående blog indlæg at ovennævnte opholdssted afskedigede ham til fordel for en person der var autodidakt.

Det må undre at kommuner, som nemt betaler halve til hele millioner for blot en anbringelse accepterer tingenes tilstand. Forkert behandling kan ikke alene ødelægge den anbragtes liv, men også pålægge kommunerne ekstra udgifter.

Har du været anbragt på Opholdsstedet Albatros, vil vi gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
Opholdssteder frataget godkendelse – den var ny (Blog indlæg på avisen.dk. Læs bemærkninger)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution