Monthly Archives: september 2012

Hvor mange roller må en psykolog have

I forbindelse med indlæg om Nebs Møllegård har vi afdækket af en psykolog tilknyttet stedet også udarbejder materiale der kan få indflydelse på hvor at et barn skal anbringes. Mistanken om at et barn får nogle diagnoser der kunne placere selvsamme barn på Nebs Møllegård ligger lige for.

På en hjemmeside om en sag fra Helsingør (Ikke den med det gemte barn) skrives der:

Så sidder der også en grisk psykolog Hans Kornerup, som er leder af en døgninstitution. Nebs Møllegård. Og han er også leder af SIR-gruppen af psykologer i skandinavien. Han sidder så med den ene hånd og tvangsanbringer børn. Og med den anden modtager han 930.000 kr pr anbragt barn pr år. Han tjener penge 4 gange på de stakkels børn. Han laver også psykoligiske test ca 100.000 kr pr stk. den dyreste han har lavet kostede 236.000 kr så der er mange penge i det her. han tjener naturligvis også penge ved at sidde i børne unge udvalg i hele Frederikeborgs Amt.

Og ser man ud over Danmark så sker det at man ser psykologer producere materiale som sikrer deres anden arbejdsgiver – et opholdssted eller et behandlingshjem – en ordre.

Det skete således i den meget omtalte Brønderslev sag. Børnene var efter tvangsfjernelsen samlet trygt hos en plejefamilie, men en psykologs rapport anbragte den ene bror på et opholdssted efter anbefaling fra en psykolog, der var ansat på timebasis af selvsamme opholdssted.

Vi må anklage dette system. Det er for indspist og risikoen for at der laves konklusioner baseret på ønsker om økonomi snarere end børnenes behov er for stor.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

En kommunal skabt tragedie

Der er for mange myter om kommunal indsats overfor truede familier. Faktum er at mange familier havner i systemet baseret på nabostridigheder hvor at naboen ikke går efter sagen, men efter at skade familien mest mulig.

Det skete for en familie i Helsingør. Deres nabo valgte at gå til myndighederne for at udøve chikane imod familien og da der var tale om søde børn som nemt kunne afsættes til vennerne i form af plejefamilier, så vennerne kunne malke systemet. Hvis Helsingør kommune havde flottet sig havde de vel hyret en psykolog som naturvis ville finde problemer som en institution psykologen også er knyttet til kunne få en opgave. Den slags dobbeltroller er set før.

Er det mærkeligt at en familie som den oppe i Helsingør føler sig så presset at systemet vil træffe urationelle beslutninger? Selvfølgelig vil de det! Det er helt uforståelig for de fleste hvor stort at et afsavn efter ens egne børn kan være.

Denne familie blev farlig for systemet. Ikke alene bekæmpede de med lovlige midler sagsbehandlere og fik opmærksomhed hos landspolitikere. De oprettede også deres eget parti.

Derved blev de for alvor samfundsfjender.

Sagen viser at landets familier må gøre alt for at undgå at komme i systemet søgelys. Uanset hvor meget en familie er presset økonomisk og socialt så skal de gå efter at løse problemerne selv. Der findes ingen kommunale tilbud. Det eneste som eksisterer, er kommunale påbud. Det er det reelle indhold når systemet taler om samarbejde.

Bag de kommunale sagsbehandlere som burde skamme sig når de taler om at have travlt, så gemmer der sig en skare af opholdssteder og plejefamilier, der står parate til at malke systemet. Her på bloggen har vi koncentreret os om opholdssteder, efterskoler og andre specielskoler der malker systemet uden at levere den modydelse de anbragte børn har brug for.

Andre websider tager sig af plejefamilierne som udgør et lige så stort problem.

Den forfølgende som Kronborglisten er blevet udsat for vil vi rapportere til vores samarbejdspartnere i udlandet så de kan se dette eksempel på magtmisbrug overfor et politisk parti.

Der vil komme fokus på en lang række steder som involverer familiecentrene. Skulle vi ramme nogle uskyldige, så er det trist men nødvendige ofre i en kamp for bedre vilkår for anbragte børn.

Kilde:
Politiker: Tragedie skyldes kommunen (Link til TV2)

2 kommentarer

Filed under Artikel

Møllebakken, Ringe

Møllebakken nær Ringe var i medierne for 11 år siden. Det var en tid præget af uro og personaleflugt. Hvad der blev gjort for at rydde op vides ikke, men de forhold der var fremheskende kunne ikke undgå at skade de børn som var anbragt der.

Foruden uro så var der også tale om svigt idet at de ikke kontrollerede de besøgene med det resultat at en anbragt pige kunne drive sin egen lille escort forretning fra institutionens adresse.

Har du været anbragt på Møllebakken i Ringe, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Bovirke – Skuderløse

November 2011 arresterede politiet lederen af bostedet Bovirke ved Skuderløse. Faxe kommune der var tilsynsførende lod i første omgang de anbragte børn bo på stedet.

Gennem 2011 oplevede mange opholdssteder og behandlingshjem en politisk styret proces, hvor at politikerne ønskede billigere anbringelser f.eks. hos plejefamilier der er kendetegnet ved at mange slet ikke får den lovpligtige uddannelse.

For mange opholdssteder betød denne politiske proces, der intet havde med børnenes behov at gøre at deres økonomi blev presset.

Lederen af opholdsstedet Bovirke lejede derfor ledige lokaler ud til en dame der arbejdede i et for mange kontroversielt serviceerhverv. Dette blev vurderet af politiet til at være ulovligt og lederen blev derfor sigtet for rufferi.

Faxe kommune ombestemte sig primo 2012 med hensyn til den fortsatte drift og in-sourcede børnene således at de blev anbragte på Faxe kommunes eget opholdssted uden forudgående udredning af børnenes behov. Man fornemmer et økonomisk motiv i form at et ønske om at sætte ejeren af bygningerne under pres idet at det så ud til at der på tidspunktet for flytningen af børnene var forhandlinger i gang omkring brugen af ejendommen ved Skuderløse.

I perioden var der også et mystisk indbrud som kunne skabe utryghed hos børnene.

Har du været anbragt på Bovirke ved Skuderløse på Sjælland, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

2 kommentarer

Filed under Døgninstitution