Monthly Archives: august 2011

“No name” ved Bælum

Når man dårligt kan lukke en avis op uden at læse om unge der er på flugt fra deres plejefamilie eller et opholdssted og samtidig ved at de modsætning til plejehjem for ældre og handicappede kan flygte hvor at andre ellers vil blive medicineret til inaktivitet, så vækker det bekymring at nogle opholdssteder foreslår mere magtanvendelse.

Lederen af “No Name” ved Bælum som er et socialpædagogisk opholdssted for anbragte unge mellem 14 og 18 år blev af Danmarks Radio citeret for ønske om øgede magtmidler.

Har Du været anbragt på dette sted, vil vi gerne høre om hvordan at din tid på stedet har været.

Kilder:
Leder: Flygtende unge bør fastholdes, Danmarks Radio
Opholdsstedet No Name Facebook gruppe

6 kommentarer

Filed under Døgninstitution

Kernehuset – Brovst

Kernehuset er en af de mange opholdssteder i Brovst og omegn. Institutionen kom i medierne efter at tidligere medarbejdere berettede om uregelmæssigheder i forbindelse med driften. Underbemanding og flugt blev resultatet.

Ny kritik af opholdssted, TV2 Nord

Har Du været anbragt på dette opholdssted, så er Du velkommen til at dele hvad Du har oplevet.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

17 kommentarer

Filed under Døgninstitution

Bøgegården, Kolding

Bøgegården nævnes på hjemmesider omhandlende OCD, men den fungerer som behandlingshjem for unge med psykologiske lidelser, hvilket ikke kan være mere bredt.

Vil et psykologisk supermarkedet være istand til at løse problemer hos unge, der lider af ofte komplekse sygdomme der kræver indgående specialist viden? Det lyder meget tvivlsomt. Kritikken af behandlingen af en OCD har da også været oppe og vende i ankestyrelssen.

Kilde:
OCD inderst inde

Har Du været anbragt på dette opholdssted, så er Du velkommen til at dele hvad Du har oplevet.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

1 kommentar

Filed under Døgninstitution

Systemet går i forsvar

To eksperter træder på Sjællandske Nyheders hjemmeside frem med en advarsel. Det bliver i artiklen understreget at de ikke tager stilling til den aktuelle sag fra Mern, men alene udtaler sig i generelle termer.

Advarslen går ud på at der kunne lægge et hævnmotiv i anklagerne imod plejefamilien. Psykologen Jørn Beckmann og advokaten Viggo Bækgaard der tydeligvis har interesser i anbringelsesindustrien giver dermed et tydeligt partsindlæg i denne tragiske sag.

Men der er grund til at fastholde et pres for at forbedre forholdene for anbragte børn. Mern sagen er jo ikke enestående når vi taler om usædvanlige forhold i plejefamilier. Flere husker måske sagen fra Skælskør, hvor at 3 piger blev krænket. Ældre husker årsagen til at det i dag er lov at dødsattester skal udfærdiges at læger uden familiære bånd til afdøde. Det fulde omfang af denne tragedie blev aldrig klarlagt da der var en almen interesse i at fortie årsagen til at advarsler blev overhørt.

Den samme tavshed møder man i sagen fra Mern hvor at lærere og pædagoger havde observeret tegn på utryghed hos plejebørnene, men hvor at de nærmes oplevede at blive truet til tavshed.

Mern er på mange måder Korsbæk om igen. Mange husker fra serie hvordan byens læge der så glimrende blev portrætteret af Ove Sprogøe i en af de sidste afsnit måtte forlade Korsbæk fordi at han havde råbt vagt i gevær overfor forhold i lokalsamfundet der skadede børn. På samme måde vil ingen folkeskolelærer eller pædagog risikere sin position i det kommunale system ved at indirekte kritisere manglende tilsyn med en plejefamilie ved at indberette den.

Lærere og pædagoger er i højere grad blevet deres ansvar bevidst. Der indberettes flere sager i disse år fra disse faggrupper, men det er biologiske familier der bliver indberettet hvor at de ikke risikerer deres job.

Plejefamilier nyder en særstatus. De nyder en beskyttelse i det kommunale system, når ingen tør indberette dem uden at de enten trues på økonomien hvor at huslejetilskud og pension kan granskes ganske nøjsomt eller på deres job, hvis de bider i den hånd som fodrer dem.

Det er klart at systemet ikke må fortsætte som det kører i dag medmindre at den nuværende medieopmærksomhed alene handler om politisk profilering frem for reel interesse for børnenes vel.

Bliver der gjort noget? Dette spørgsmål er desværre ubesvaret i skrivende stund.

Kilde:
Plejebørn kan have hævnmotiver (Sjællandske Nyheder)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Hjem til forældrene kan de heller ikke komme

To af børnene fra Brønderslev-sagen flygtede fra deres døgninstitution. Normalt ville børn i den situation søge hjem, men disse børn har intet hjem at flygte til. Istedet flygtede de til en af de få fristeder de har oplevet i deres korte liv. En venlig nabo, som bistod dem i den svære tid da deres Far boede hjemme.

Kommunen har fået en fin rapport, så de er glade og mener at børnene er det sted, hvor at de kan få de mest optimale betingelser, men allerede da familien blev splittet var der kritiske røster fremme om at rådgivningen var knap så upartisk idet at personalet som havde udarbejdet anbringelsesgrundlaget arbejdede for flere arbejdsgivere. Derfor er psykolog Merete Jensen’s rolle i denne sag kontroversiel.

Alene det at kommunen ved valget af rådgiver ikke sikrer sig at denne situation måtte opstå, er kritisabel. Kunne man forestille sig en virksomhed, som måtte være i markedet for at købe en vare, ville tillade en af leverandører vurdere hvem der skal levere varen?

Det kræver ingen ekspert at forstå at kommunen stadig har et kompleks overfor denne sag. Sagen skadede kommunens gode navn og rygte og kun en fjern styrelses beslutning afgjorde at de kunne tage plads ved håndvasken med blot en smule af deres ry tilbage. Siden har det handlet om at slette alle spor af sagen i kommunen og en af måderne har været at børnene ikke kan tale om den, når de er spredt ud på tilfældige opholdssteder nordenfjords. Det er synd at børnene betaler prisen på den måde.

Kilder:
Brønderslev-børn flygtede 30 km på cykel (BT, 11. august 2011)
Brønderslev: Tjente på at adskille børnene mod deres vilje (BT, 17. juni 2011)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution