Monthly Archives: juni 2011

Opholdsstedet Åmarken

Jvf. Berlingske Tidende forsøgte ledelsen af dette opholdssted at placere unge på et sted, der ikke var godkendt. Derfor blev opholdsstedet registeret på Fornits Wiki.

Har du boet på dette opholdssted vil vi gerne høre om hvordan at det var. Herunder er der nogle spørgsmål du kan bruge som inspiration.

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Åmarkens datablad på Fornits Wiki
Kommuner anbringer unge ulovligt på opholdssted (Berlingske Tidende, 6. juli 2008)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Gøge-reden

Institutionen Gøgereden blev kendt i den brede offentlighed efter at en dengang 15-årig pige var på flugt fra stedet. Lokale læger anbefalede at hun blev hjemme hos sin mor, men hun blev med magt sendt til stedet, hvorefter at hendes videre skæbne fortabte sig i det ukendte.

Har du boet på denne døgninstitution vil vi gerne høre om hvordan at det var. Herunder er der nogle spørgsmål du kan bruge som inspiration.

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Læger advarer mod anbringelse (Århus Stiftstidende)
Flugten slut for 15-årig pige (Århus Stiftstidende)

5 kommentarer

Filed under Døgninstitution

Struer skolehjem

Struer skolehjem er en ældre døgninstitution placeret nær Struer. For nogle år siden kom en af de mange overgreb, der gennemsnitlig sker hver 14. dag på danske døgninstitutioner en sjælden gang til offentlighedens kendskab da anklagemyndigheden valgte at føre sagen imod den dreng på 16 år, som havde udført de påståede overgreb. Derfor blev døgninstitutionen registreret på Fornits Wiki.

Har du været anbragt på Struer skolehjem så er du velkommen til at fortælle din historie. Herunder er der nogle spørgsmål at bygge din beretning på.

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilder:
Struer Skolehjems datablad på Fornits Wiki
16-årig tiltalt for voldtægt af dreng (TV2 Nyhederne, 21. januar 2008)
Struer Skolehjem (Facebook)
Børn krænker hinanden seksuelt (Nordjyske Tidende, 29. marts 2010)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Storskoven

Storskoven er en del af en gruppe af små døgninstitutioner beliggende nær Assens. En række forskellige hændelser gjorde at at institutionen blev optaget på Fornits Wiki. Der har været nogle brande. Lokale har overfaldet unge på institutionen, der har været vold imod personalet og sidst men ikke mindst har der været stillet spørgsmål vedr. økonomiske transaktioner foretaget af ledelsen.

Har du boet på denne døgninstitution vil vi gerne høre om hvordan at det var. Herunder er der nogle spørgsmål du kan bruge som inspiration.

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Institutionens datablad på Fornits Wiki

1 kommentar

Filed under Døgninstitution

Staby Efterskole

Staby Efterskole kom i medierne og blev registret på Fornits Wiki på grund af en hændelse under en elevfest som blev afholdt i ekstern regi hvor at nogle piger blev slået ned med en meget privat legemesdel. Samme år blev en lærer bortvist fra skole efter at have udvist en umoralsk handlemåde overfor elever af det andet køn.

Er du blevet tvunget til at gå på efterskolen vil vi gerne høre om hvordan at det var. Herunder er der nogle spørgsmål til inspiration:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler / forældre frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler / forældre udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Skolens datablad på Fornits Wiki
Efterskolen ser tilbage på uroligt år (Dagbladet Holstebro-Struer)

Skriv en kommentar

Filed under Efterskole