Monthly Archives: juli 2011

Tilsyn med opholdssteder – Hvad går galt

Svendborg Netavis, som tidligere i år måtte lukke på grund af de stramme økonomiske tider har bragt en artikel, hvor at de folkevalgte udtrykker frustration over at de ikke kan styre de sociale budgetter. Spørgsmålet som trænger sig på er om det overhovedet er muligt for et demokrati at styre et område som er stærkt præget af fagforeninger og forskellige grupper af lobbyister som har skabt et lukket område med en milliard-omsætning.

Overskriften i Svendborg Netavis er: Politikere spørger: Modarbejder embedsmændene os?

Det er ikke kun i Svendborg at problemet trænger sig på. Rigtig mange kommuner har underskud på kontoen nærmest fordi at sagsbehandlerne indstiller til tvangsfjernelse i trods.

Problemet er at når der er så mange børn i systemet, så den årlige omkostning på landsplan er 13. milliarder er det ikke kun de alvorlige sager som Tønder- og Brønderslev-sagen der bliver væk i mængden. Det er også tilsynet med de private opholdsteder, der bliver nedprioteret.

Det er årsagen til at denne blog eksisterer. Når det offentlige ikke kan kontrollere kvaliteten af de ydelser de køber ude i byen eller selv driver, så må andre gøre det.

Problemerne omkring tilsyn debatteres bla. også disse tre steder på nettet.

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Åbent brev til Rene Christiansen og Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti

Kære Rene Christiansen og Martin Henriksen, MF for Dansk Folkeparti

Vi har bemærket Jeres kritiske bemærkninger i forbindelse med sagerne om opholdsstedet Herkules og plejefamilien fra Mern. Ja, det er prisværdigt at I kræver svar fra socialminister Benedikte Kiær. De da 14.000 anbragte børn samt deres pårørende vil sætte pris på at der sættes ind på dette område.

Men set i et større perspektiv så må borgerne i landet spørge om hvor at I har været i alle de år hvor at Danmark har brugt 13 milliarder på dette område samtidig med at disse tilstande har været accepteret af forvaltningerne landet over.

I ved at problemet hele tiden har været der. I hvert fald siden 2006 hvor at paragraf 71 udvalget krøb tilbage til København pibende som en slået hund efter at have været lammetævet oppe i Farsø. I stormens øje var Jeres ærede kollega Tina Petersen der ikke fik tilstrækkelig støtte til at arbejde for at sikre de anbragte børns vel. Hvor var I henne da hun efter trusler om politianmeldelse måtte finde et andet politisk mål at arbejde for?

Sagen fik den betydning at kommuner og lokalpolitikere har holdt sig tilbage i forhold til tilsyn så de ikke risikerede et sagsanlæg. De kommuner, der som bla. Sorø har stukket næsten frem er prompte blevet truet med retssystemet.

5 skamfulde år har disse forhold fået lov til at udvikle sig i, fordi at ingen støttede Tina Petersen da gruppen af lobbyister fra Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebebehandlingstilbud (LOS) kastede sig over hende.

I kunne som politisk parti have sikret et konstant politisk pres for at ikke alene at afdække de metoder som censur af telefonsamtaler og skriftlig korrespondance som dagligt udøves på danske opholdssteder dokumenteret i Danmark Radios udsendelse om Herkules. I kunne have udøvet et pres for at afdække om der sker en faglig korrekt udvælgelsesproces baseret på andet end vennetjenester når plejefamilier og behandlingssteder skal vælges for det enkelte barn.

Som det ser ud nu, så er Jeres offentlige tilkendegivelser mere at betragte som politisk profilering end reel interesse for knap 14.000 børn der er fjernet fra deres familie, netværk og venner for at leve i konstant frygt for overgreb og i dyb afmagt uden chance for at blive hørt om deres egen situation.

Vis disse 14.000 potentielle vælgere og deres pårørende at I vil arbejde for at sikre deres velfærd. Følg disse sager ti dørs, så der bliver et reelt tilsyn med unge, der er anbragt udenfor hjemmet!

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Nexus – Frederikssund

Dette opholdssted kom i mediernes søgelys på grund af at de unge flere gange har flygtet fra stedet hvor at de har sat deres præg på lokalsamfundet:

15-årig stak af fra Nexus (Sjællandske Nyheder)
Naboer vil have Nexus lukket (Sjællandske Nyheder)

Har Du været anbragt på dette opholdssted, så er Du velkommen til at dele hvad Du har oplevet.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

1 kommentar

Filed under Døgninstitution

Opholdsstedet Fjorden – Ringkøbing

Dette opholdssted kom i mediernes søgelys på grund af at en pige frygtede for stedet i en sådan grad at hun løb barfodet væk midt om vinteren: Barfodet pige forsvundet på andet døgn (Avisen.dk)

Har Du været anbragt på dette opholdssted, så er Du velkommen til at dele hvad Du har oplevet.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

2 kommentarer

Filed under Døgninstitution

Opholdsstedet Home i Hundested

Dette opholdssted kom i mediernes søgelys på grund af at en ung pige, hvis eneste problem er forældrer, der bekymrer sig om hendes helbred efter at hun har overlevet blodkræft, er tvunget til at opholde sig på dette omholdssted.

Dette eksempel på en total spild af offentlige midler, hvilket igen stiller spørgsmålstegn ved om der er opholdssteder, der får særlig gunstig behandling frem for andre gør at det kunne være interessant at

Fastholder tvangsfjernelse af 16-årig pige (Sjællandske Nyheder)

Har Du været anbragt på dette opholdssted, så er Du velkommen til at dele hvad Du har oplevet.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution