Tag Archives: flugt

Flugt under hjemmebesøg

En pige som var anbragt på et opholdssted på Fyn stak af under et hjemmebesøg.

Det er klart at det er en svær tid for den anbragte. Den gamle omgangskreds – barnets sociale netværk – mistes ofte. Det kan være at der er aktiviteter som barnet er gået til, som ikke findes på den egn hvor barnet flytter til. Det kan være at barnets fremtidsplaner må opgives på grund af strikse, men sikkert nødvendige regler da mange opholdssteder har børn med forskellige diagnoser sammen sted.

Der kan være problemer med uddannelse, hvis opholdsstedet ligger ude på landet langt fra uddannelsesstederne som ofte er koncentreret omkring de større byer. Det sidste kan være forklaringen på at anbragte børn i mindre grad end børn som bor hjemme består en ungdomsuddannelse.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Team Ravning

En pige var stukket af fra dette opholdssted. Hun blev heldigvis fundet igen.

Det var ikke hendes første flugtforsøg og noget tydede på at hun havde fået hjælp under flugten.

Hvis du har boet på dette opholdssted eller har haft pårørende anbragt på dette opholdssted, vil vi gerne høre fra dig.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

13-årigs flugt fra Vejlø nær Næstved

En pige på kun 13 år forsvandt fra et ikke navngivet opholdssted nær Næstved. Hun blev senere fundet. Der kan være tale om det samme opholdssted hvor en ansat fik en dom for nogle år siden, men det vides ikke.

Hvis der er nogen som ved mere om denne sag vil vi gerne høre fra dem.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Opholdssted belejret af kriminel bande (Aktiv Weekend, Silkeborg)

En bande nær Silkeborg udgjorde så stor en trussel for en ung mand på et unavngivent opholdssted at han valgte at gå under jorden.

Det man må spørge hans hjemkommune om, er hvorvidt de overhovedet tager den unge mands sikkerhed alvorligt.

Kriminelle bander kan vi ikke udrydde med de værktøjer man har idag. Der eksisterer en fin indsats med at fængsle bandemedlemmer. Samarbejdet mellem Skat og Politi er med til at sende et signal om at kriminalitet ikke skal kunne betale sig økonomisk. Der er også en spæd opstart når vi taler bande-exit programmer. Men hvad med rekrutteringen?

Hvornår danner Danmark et kadetkorps hvor rodløse unge kan komme ud og sejle med flådens skibe samtidig med at de uddanner sig i katastrofeindsats imod de klimaforandringer vi oplever i disse år? Et korps hvor de unge kan finde det fællesskab i en grænsesøgende struktureret miljø de søger hos banderne, samtidig med at de får noget viden og en uddannelse på VEU som de ofte ikke har fået i Folkeskolen hvor de er blevet offer for inklusionspolitikken.

Så banderne vil fortsætte med at eksistere og derfor må det være en sagsbehandlers fornemmeste opgave at beskytte et ungt menneske imod deres trusler, så den unge mand ikke bliver tvunget ud i kriminalitet for at kunne betale en fiktiv gæld til banden.

Hvis du ved mere om denne sag, så skriv en kommentar.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Sparta

Sparta har været under skærpet tilsyn. Kort tid efter forsvandt en pige. Sagen blev meget omtalt i medierne fordi hendes far havde haft en lang karriere indenfor professionel fodbold.

Har du været anbragt på Sparta vil vi gerne høre fra Dig. Det kan ikke være uden grund at man finder at et skærpet tilsyn er nødvendigt.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution