Monthly Archives: august 2013

Opholdssted skifter fokusområde

Opholdsstedet Brohovedet har skiftet fokus så man i højere grad fokuserer på at udrede, afklare, træne og udvikle klientgruppen med henblik på at komme i praktik på arbejdsmarkedet.

For de brugere af stedet som kom der inden at man skiftede fokus har det været en frustrerende oplevelse. Dem har man ikke i tilstrækkelig grad informeret ligesom at man syntes at have forsømt at guide dem til mere passende tilbud som kunne matche deres behov.

Kilde:
Kritik af opholdssted i Hobro (NordJyske Tidende)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Kritik af Esbjerg Kommune fra Ombudsmanden

Når et barn fjernes fra hjemmet med kort varsel, så havner barnet ofte på en akutinstitution. Det må i sagens natur stå klart at næste skridt er en nærmere analyse af barnets behov, så en mere permanent løsning kan komme på tale. En akutinstitution kan selvfølgelig ikke klare alle børns behov da institutionen netop som det ligger i navnet står til rådighed med kort varsel uden kendskab til barnets forhistorie.

Men det man kan læse af ombudsmandens kritik er at børn har opholdt sig i over 2 år på en af kommunens institutioner. Nordstjernen blev på den måde til en slags ventesal for de unge som er fanget i et tomrum mellem deres egen familie og deres fremtid som kunne være på et opholdssted med specialiseret viden, alternativt en efterskole eller en plejefamilie, hvis kommunen ikke har pengene.

Rundt regnet en tredjedel af 100 sager betegnes som stærkt kritisable. Det er bare alt for meget, men det er hvad forvaltningerne kan mande sig op til anno 2013 for Esbjerg kommune er blot tilfældigt udtrukket. Der er ingen grund til at antage at situationen er bedre i andre kommuner.

Kilde:
Ombudsmanden kritiserer Esbjerg i ny sag om udsatte børn (Sjællandske Nyheder)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel