Monthly Archives: november 2012

Børne- og Ungecenter Toften – Herning

Dette opholdssted kom i medierne da en dreng forsvandt fra det og efterfølgende blev efterlyst af Interpol.

Flugt er jævnfør de anbragte unge ofte eneste udvej når sagsbehandlere koldt og kynisk beslutter sig for at fjerne dem fra ikke alene deres familie, men også deres sociale netværk for at bo på et opholdssted fjernt fra det miljø de har kendt. Den magtesløshed de føler, munder ud i at de ser flugt som deres eneste udvej.

Vi ved ikke meget om hvilke forhold drengen flygtede fra.

Har du været anbragt på Børne- og Ungecenter Toften i Herning, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Hvorfor hjemtages unge ofte når de er 17 år og 6 måneder?

Vi har hørt fra en række anbragte unge at kommunerne ofte vender på en tallerken når de er mellem 17 og 18 år gamle. De forhold der måtte have ført til en anbringelse da de var yngre vurderes pludselig til at være rettet helt op.

I hast hjemtages de derfor og selvfølgelig glæder de sig da de i mange tilfælde har været kastebold imellem opholdssteder, efterskoler og plejefamilier alt efter hvilke politiske og især økonomiske vinde som har blæst hos forvaltningerne.

Men snart går det op for dem at den eneste grund til at de er blevet hjemtaget er at det er fordi at kommunen skulle tilbyde dem samtale og yderligere støtte ved deres 18 års fødselsdag.

Ved at de populært sagt er ude af systemet før, så kan kommunerne unddrage sig denne forpligtelse.

Igen er økonomien den drivende kræft i det sociale arbejde, hvor at det burde være det anbragte barns behov, der burde have fornemmeste prioritet.

Kilde:
Kommunerne lader unge anbragte i stikken (Berlingske Tidende, 22. august 2012)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel