Monthly Archives: december 2011

Siersbæklund, Ringkøbing

På et debat-forum hvor at man debaterer Godhavnsrapporten ses følgende debat-indlæg:


Jeg har selv været anbragt på privat opholdssted og kan kun bekræfte, at det er uhyrligt hvad ledere/personale af sådanne opholdssteder kan slippe afsted med – det sted jeg var anbragt “Siersbæklund” i Hee ved Ringkøbing, havde på det tidspunkt intet uddannet personale ansat, og lederen begik jævnligt fysiske overfald på beboerne…!

Tilsidst meldte jeg ham hos den tilsynsførende mhp. retssag, men på det tidspunkt var jeg kun 17 år, og havde ikke en eneste person hente støtte hos, så jeg opgav desværre anmeldelsen, og lederen fik kun en “næse” af tilsynsførende…

Nogle år senere, fik jeg hos den ansvarlige for anbringelsen medhold i at min daværende anbringelse var en fejlanbringelse, og at jeg aldrig skulle have været anbragt på “Siersbæklund”, og at vedkommende aldrig mere ville være med til at anbringe personer på det opholdssted – men det skulle han jo have sagt dengang, og af sig selv – hvis jeg ikke selv havde opsøgt vedkommende, havde jeg aldrig fået den udtalelse/den del af virkeligheden med…

Indenfor overskuelige fremtid opretter jeg en blog ang. den del af mit livsforløb…

Hvis du har været anbragt på det pågældende sted, vil vi gerne høre om hvordan det er at leve på dette opholdssted, der har en form branchen lidt specielt miljø.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

1 kommentar

Filed under Døgninstitution

Øget opmærksomhed – hos hvem?

I en artikel på Danmarks Radio’s hjemmeside prøver formanden for de nordjyske socialrådgivere, Mads Bilstrup at forklare den seneste tids afsløringer med at socialrådgiverne er blevet bedre til at udføre deres arbejde.

Det er da glædeligt – hvis det var sandt.

Mon sandheden derimod ikke ligger i at plejefamilier og anbringelsessteder ligger i en hård og ubarmhjertig kamp om at få de unge i en tid, hvor at kommunerne på grund af et stigende økonomisk pres, interesserer sig for hvad som virker og især hvad som ikke virker. Et meget stort antal af de anbragte børn og unge er blevet hjemtaget baseret på grundige evalueringer. Det har medført at der er lukket en del behandlingshjem og opholdssteder. Plejefamilierne har vist sig dygtigere til at tage markedsandele fra de samme.

Der er ingen tvivl om at medierne og de produktionsselskaber som vil afsløre de gængse forhold i branchen har lette vilkår idet at der er mange der er parat til at finde skidt på hinanden.

Det har intet med at gøre om socialrådgiverne er blevet bedre til at spotte dårlige forhold under selve anbringelsen.

Et eller andet sted så er det forfærdeligt at der skal en presset økonomi til før at socialrådgiverne antager en anden politik end “ude af syn – ude af sind” om de anbragte børn.

Vil det hjælpe at flytte tilsynet?

Nej det vil det ikke. Tidligere anbragte og ansatte på behandlingsstedet Atlantis i Næstved har fortalt hvordan at de tilsynsførende blev budt på kaffe og kage på forstanderens kontor suppleret med meget korte spørgsmål til børn udvalgt af ledelsen.

At lade staten eller regionerne overtaget tilsynet vil ikke give et bedre tilsyn. Kynisk betragtet er det kun en fortsat presset økonomi, der vil motivere kommunerne til at yde et tilsyn, som betyder rimelige levevilkår for de anbragte børn.

Trist – men det er vilkårene for anbragte børn i Danmark anno 2011.

Kilde:
Socialrådgivere: Vi er blevet mere vågne (Søren K Nielsen, Danmarks Radio, 5. december 2011)

5 kommentarer

Filed under Artikel

Nyt farligt eksempel på en-til-en tilbud

Isolation i sommerhuse og ferielejligheder burde være forbudt med lov.

I tilfældet med Gøgereden så hvordan at det gik galt på Læsø. En voksen med et sårbart teenagebarn er en sprængfarlig cocktail og denne konstellation rummer en al for stor risiko for anklager for overgreb.

Senest gik det galt i en ferie lejlighed ved Fakse. En asylansøger angreb pædagogen. Inden at Peter Skaarup kommer for godt i gang må det understreges at ansvaret fuldt ligger hos ledelsen hos den i øvrigt kritiserede institution hjemhørende i Næstved som hedder “Den Matrikelløse Døgninstitution”.

De placerede pigen i en stressfuld position isoleret alene med en voksen som pigen ikke kendte. Hvad der ikke kan være af kulturelle forskelle der kan føre til fejlfortolkning hos pigen er umuligt at opremse.

Den gældende praksis er for risikabel for både anbragte og personale. Isolation i enkelt-person projekter bør forbydes med lov.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Er fokus rettet på de rette ansvarlige når vi taler anbragte børn

På debat-forumet Borgerdebat.dk blev der i en debat-tråd sat spørgsmålstegn ved om det er formålstjenligt at rette fokus imod sagsbehandlerne, da de rette ansvarlige for systemets svigt i sagens natur er politikerne. Jeg skrev i forbindelse med denne debat følgende indlæg:

Problemet er at det politiske system, såvel som den brede offentlighed ikke er speciel interesseret i området. Så længe at det ikke trækker negative overskrifter så er folk ikke specielt interesseret i “uartige børn” eller “forældre, der egoistisk tænker på dem selv”.

De ser ikke på at det alt for ofte drejer sig om børn der er syge, lider af depression, ADHD eller anden psykisk lidelse, eller forældre der er ramt af sygdom, som på en eller anden måde hindrer dem i at indtage den autoritære rolle i hjemmet som forældre skal indtage så børnene får en stabil mentor til at guide dem til voksenlivet.

Især kommunalpolitikere virker som om at de er meget irriteret over at regionerne ikke bare helbreder børn og voksne for de penge de ikke går. De vil ikke sagerne. Senest er sammensætningen i Børne- og ungdomsudvalgene i landets kommuner ændret så der nu kun sidder en politiker til at kontrollere om forvaltningen arbejder efter lovene udstukket af netop – politikerne. Kort sagt. Der er ikke et spørgsmål om at kunne kontrollere at der ikke sker fejl i over 50 procent af sagerne. Det er viljen til at ville beskæftige sig med sagerne der mangler.

Jeg er ganske enig med dig i at vi skal gå efter at få politisk fokus på området. Desværre kræver det i dagens Danmark anno 2011 at der skal ske svigt imod de anbragte børn for at det kan sælge overskrifter nok til at politikerne gider løfte deres rumpe fra den taburet de er klistret med kontaktlim til. Problemet er dobbelt så stort i det at der er sket et skred i mediernes måde at arbejde på. Den undersøgende journalist er erstattet af den afskrivende journalist, der vælger hvad der skal oversættes fra nyhedsbureauernes endeløse nyhedsstrøm af nyheder fra udlandet.

Det efterlader os som interesserer os for de anbragte børns helbred og trivsel til at grave sagerne frem og her vil vi støde imod sagsbehandlerne som første modstander. De har en karriere at beskytte. Hvis vi påpeger unøjagtigheder hos plejefamilier og opholdssteder, så falder kritikken tilbage på dem, der skulle monitorere børnene under deres varetægt under statens ”beskyttende” vinger. Der er ingen sagsbehandler der vil stå frem og sige: ”Jeg fjernede børnene for at de skulle få det bedre, men min kollega Peter over på den anden side af gangen gjorde ikke sit arbejde og derfor blev børnene svigtet imens at de var anbragt”.

Netop fordi at sagsbehandlerne i sager som vi så afdækket i udsendelsen Operation X, skandalen i Mern og på Herkules bruger mere tid på at udføre damage kontrol end at gå ind og tilbyde de anbragte hjælp til at overkomme de traumer det offentliges prioriteringer har påført dem, så bliver de hovedmodstanderne.

Jeg er enig i at det ikke er fair. Selvfølgelig burde ansvaret placeres i det politiske system, men systemet har valgt at fjerne eller i hvert fald minimere politisk kontrol af området.

Jeg savner at vi f.eks. ser en social-minister der griber ind overfor enkelte kommuner ved simpelthen at fratage dem forvaltningen ganske som det er sket når enkelte kommuners økonomi er sat under kontrol af Indenrigsministeriet. Det vil sende et signal om at kan de ikke passe deres forvaltning, så vil de miste dem. Først når du tager noget fra folk vil de reagere.

Jeg savner også engagerede medier. Det kan vi ikke gøre noget ved at anbragte børns skæbner ikke sælger mere end 2 dage uanset om de har været tævet, voldtaget eller på anden måde misbrugt. Derfor må slaget stå i blogs, debatfora og hjemmesider. Borgerjournalisterne må tage over. Jeg tilhører en gruppe af mennesker som har den mission på os at vi vil holde liv i de negative historier. Vi vil finde overgreb, vi vil give de anbragte børn mulighed for at sætte ord på deres oplevelser. Vi vil gøre det så massivt at politikerne ikke har andet valg end at beskæftige sig med området.

Vi har ikke opskriften på det perfekte opholdssted eller på den optimale løsning idet at alle mennesker er forskellige og derfor har forskellige behov. Men det kan gøres bedre. Alt for mange tidligere anbragte børn vælger livet fra for egen hånd eller bliver bruger af kriminalforsorgen som voksen. Det antal må kunne nedbringes.

Vi må angribe systemet. Her sidder sagsbehandlerne i første række og indtil at de lang højere grad sender bolden direkte videre til deres politiske arbejdsgivere så vil de få slag indtil de lærer at se op og gå til medierne med beviser på de svinestreger der tvinger dem til at reagere som de gør. Jeg håber at denne post afklarer problematikken som den er p.t.

Kilde:
Link til debat-tråden

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Stop nu de genopdragelsesrejser

En organisation i Danmark som driver en kopi af TTI-datasen (Troubled Teen Industry) på Fornits, skrev tilbage i 2008 på deres blog om skadesvirkningerne af genopdragelsesrejser.

Kilde: Genopdragelsesrejser er skadelige (Secret prisons for Teens danske blog)

Men der er jo intet sket og nu viser det sig at tragedien fra Gullestrup i høj grad bunder i at man har sendt en dreng til et sted, hvor at kvindesynet er at han nærmest har haft ret til at tage pigen.

Kilde: Voldtægtssigtet havde været på opdragelsesrejse (Ekstra-bladet)

Vi taler om Somalia hvor at man stenede en pige på 13 år fordi at hun beklagede sig over en voldtægt.

Kilde: Somalias islamister stenede pige (Kristlig Dagblad)

Dette er ikke et indlæg imod en bestemt religion. Samme kvindesyn kan man i nogle grader se i bestemte områder af den Amerikanske delstat Pennsylvania hvor at kvinder helst kun skal gå i skole til 8. klasse eller i Utah, hvor at grupperinger accepterer flere koner og total alkoholforbud indtil at folk generelt er 25 år. Man behøver kun at slå finde udsendelser som “Kæft, trit og retning” (Original-titel: Brat Camp)på Kanal 4 for at få bekræftet dette.

Der har været eksempler på at socialforvaltninger stiltiende eller med aktiv medvirken har været med til at genopdragelsesrejser har kunnet finde sted uanset hvilke udmeldinger Folketinget har været fremme med.

Det skal stoppes!!

Vi kan på ingen måder acceptere genopdragelsesrejser. Vi har en overlegen kultur hvor at menneskelige værdier generelt sættes højt. Det er langt fra perfekt idet vi må erkende at teknokraterne i forvaltningerne sætter sig til dommer over familier uden at skele til at en lang række indgreb som de foretager sætter sig ud over princippet i magtens 3-deling.

Men vores samfund er stadig mileskridt for lande udenom og derfor skal vores børn holdes her.

Jeg håber at denne tragedie får den effekt at man sætter dobbelt så hårdt ind imod genopdragelsesrejser som før. En pige på 10 får måske livsvarige traumer. Er det ikke allerede en al for høj pris at betale?

Skriv en kommentar

Filed under Artikel