Monthly Archives: juni 2013

Børne- og Familiecenter Guldborgsund i Nykøbing Falster

På Danmarks Radios hjemmeside kan man læse at nogle drenge i alderen 6-7 år tog en bil fra en institution i Nykøbing Falster som de tog på en køretur i. De blev stoppet efter nogle kilometer uden at nogen kom til skade.

Noget kunne tyde på at sikkerhedsniveauet på stedet har været for lav. Måske har de voksne som skal have tilsynet om natten været beskæftiget på anden vis eller nomineringen har måske været for lav. En artikel i Ekstra-Bladet afslører at der kun er en sovende nattevagt, hvilket ikke har megen værdi.

Hvis De har boet det pågældende sted eller er nabo eller på anden måde har kendskab til stedet er De velkommen til at kommentere dette blog-indlæg.

Kilde:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Blog indlæg om den seneste udvikling i Solhaven sagen

En en blogger med navn Trane Jørgensen skriver følgende om Solhaven:

Så kører sagen igen imod Solhaven. I meget lang tid har de fremstået som et sted med et nyt syn på de grænsesøgende unge, der i princippet skulle være det eneste klientel som skulle have være henvist til dem. Lovprisning efter lovprisning har regnet ned over stedet på basis af diverse undersøgelser.

Nu viser det sig at undersøgelserne for en stor del har været påvirket eller nærmest konstrueret af en forsker som har været bestyrelsesmedlem i Solhaven. På den måde har den forskning som har været på området nærmeste været skrevet af efter stedets forretningsplan.

Og det er intet særsyn når man ser på de internationale tendenser. I USA har Aspen Education Group, NATSAP og WWASP været storsponsorer af forskellige afhandlinger som påviste stedernes fortræffeligheder. Og embedsmænd har taget rapporterne ukritisk til sig med det resultat at børn som slet ikke burde have været anbragt de pågældende steder, blev fejlanbragt med menneskelige tragedier til følge.

Vi ved at der har været børn anbragt på Solhaven som slet ikke passede til stedets såkaldte pædagogik. Først og fremmest påhviler ansvaret for denne fejlanbringelse de kommunale sagsbehandlere som er et folkefærd der påstår sig hårdt belagt når vi taler om sags mængder. Det er et mediebillede som de med succes har fået aviser og TV-stationer til at gengive. Det er dygtig markedsføring for sandheden ser derimod ud til at være den at vi taler om manglende kompetance hos denne medarbejdergruppe eller direkte dovenskab.

Resultat har været at børn har fået påført unødvendige traumer som de må bære ind i voksenlivet som en næsten umenneskelig byrde.

Men Solhaven selv har også et ansvar. Det drejede sig i al for høj grad om økonomi. Tidligere anbragte taler om nogle forgyldte plejefamilier som har været tilknyttet stedet. Mediernes undersøgelser peger på usædvanlige høje honorarer til nøglemedarbejdere. Kort sagt. Nogle har fået før at de har ydet og det har de gjort i skjul af såkaldt anerkendt forskning.

Nu køres der en politisag imod en række medarbejdere som har stået for den påstående misbehandling af de anbragte børn. Men det egentlige ansvar påhviler måske i høj grad den pågældende forsker, som omskrev virkeligheden for de mange børn der kom i klemme som omverdenen i alt for mange år blev holdt hen med hvad der kan karakteriseres som et bedrag.

Jeg savner at medierne i langt højere grad gransker denne forskers arbejde. For det arbejde han har lavet har ikke alene skadet de unge mennesker som har været anbragt på Solhaven. Andre opholdssteder har taget metoderne til sig og bruger dem i mere eller mindre grad.

Det sociale område kræver en gennemgribende kulegravning for kan man skabe falsk forskning på Solhaven, så kan mange andre metoder som idag anses for at være god skik, være direkte skadelige for de anbragte børn.

Kilde:
Solhaven – endnu et trist kapitel til en lang sørgelig historie (Trane Jørgensen’s blog)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Hjulsøgård UNG – Henne

Aviser rapporterede d. 3 maj at 3 unge fra denne institution tog institutionens minibus og kørte mod Esbjerg. Her blev de stoppet af myndighederne. Institutionen ønskede efterfølgende ikke at tage dem tilbage igen og de kom hjem til deres familie.

Noget tyder på at der er sagsbehandlere derude som ikke har matchet de unges behov for ellers havde ikke ønsket at forlade stedet. Hvis du har boet på denne institution eller iøvrigt har kendskab til stedet så skriv en kommentar til dette blogindlæg. Du behøver ikke at bruge dit eget navn.

Kilder:

1 kommentar

Filed under Døgninstitution