Monthly Archives: august 2012

Sofiedal i Tinglev

Sofiedal i Tinglev har megen omtale i det lokale farmertidende, som på de kanter hedder Jydske Vestkysten.

Der har været oprør på institutionen. Flere unge fra stedet har været på udflugter i nabolaget, hvilket har givet nogle overskrifter.

Sidst og ikke mindst forsøgte pædagoger på en tur at få en ung mand til at åbne sig ved at få den unge til at kontakte en kvinde. At gå kant med sexuelle emner er en anerkendt metode som har været anvendt på Mount Bachelor Academy i Oregon og Casa by the Sea i Mexico, men i en tid med politisk korrekthed kan en sådan metode kun møde fordømmelse blandt almindelige mennesker og der er også en risiko for at den unge som bliver udsat for sådan et pres kan få vanskeligheder ved at indgå i et forhold på normale præmisser.

Har du været anbragt på Sofiedal i Tinglev, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Lille Stokkebjerg, Lille Stokkebjergvej 9 4450 Jyderup – Opdatering

Vi har siden vi skrev vores sidste indlæg erfaret at Skifteretten i Holbæk har taget dette sted under konkursbegæring.

Sags-nummeret er: 54-618/2011

Begæringen er modtaget den 19.12.2011.

Endvidere kan vi oplyse at der kan have været tilfælde af magtanvendelse der ikke har været indberettet. Vi undersøger dette i øjeblikket. De unge skulle have været transporteret af personale i institutionens køretøjer der ikke satte sikkerheden i højsædet.

Sidst og ikke mindst har vores frivillige fundet en avis-artikel hvor at unge angiveligt bragte en familie i fare på vandet ved Korsør. Den benævnte episode er beskrevet i Nordvestnyt. Vi har et link til artiklen herunder.

Kort før lukningen skulle politiet endvidere have foretaget en ransagning hvor at de fandt materiale af interesse for en senere efterforskning. Vi håber at kunne finde beskrivelser i dagspressen som vil blive bragt her på siden.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Er en frivillig anbringelse af et barn en krænkelse af barnets rettigheder

De fleste anbringelser af børn i Danmark sker på frivillig basis. At få tvangsfjernet barnet er for forældre ofte ensbetydende med at miste barnet og en frivillig anbringelse giver forældrene nogle minimale rettigheder i form af besøgstider osv.

For sagsbehandlerne er der et økonomisk synspunkt. Vælger en kommune at tvangsfjerne børn, skal de honorere forældrenes udgifter til advokatbistand og det løber nemt op i en betragtelig sum. Sekundært så behøver de at dokumentere påstande langt grundigere end de hypoteser der oftest kastes på bordet af afdankede skolepsykologer der har siddet i deres stilling så længe at de kunne tilhøre den autodidakte generation af psykologer som huserede før at titlen blev beskyttet i 1994. På trods af det er for let at strikke en konklusion sammen baseret på forældreevneundersøgelser der ikke findes nogen standard for og som derfor kan være et vilkårligt sammensat papir, så sker der tvangsfjernelser på basis af disse og derfor er der også mange tvangsfjernelser som bliver underkendt.

Fordi at der er tvangsfjernelser som bliver underkendt og egentlig udredning af børn på hospitaler der som bekendt drives af regionerne ikke er gratis for kommunerne, så har den enkelte sagsbehandler incitament til at lægge så meget pres på forældrene at de går med til frivillig aftale.

Det er problem, for forældrene kan på den måde ufrivilligt og uden at vide det komme til at bryde FN’s Konvention om Barnets Rettigheder når de på den måde reelt giver tilsagn til at deres barn kan tvangsbehandles med den så udbredte miljøterapi, der kan dækkes over en række uklare forhold.

Vedr. FN’s Konvention om Barnets Rettigheder skal barnet høres. Denne mulighed foreligger jf. Dansk lovgivning ikke når barnet er under 15 år. Det er en mangel og man ved fra politisk hold at denne mangel eksisterer. Alligevel er man ikke parate til at omstrukturere dette system som kan placere et barn udenfor hjemmet – med eller uden forældrenes accept. Årsagen kan ikke være anden den økonomiske.

Der snakkes meget om hvorvidt at FN’s konventioner reelt er hensigtserklæringer, der til enhver tid kan gradbøjes når situationen kræver det. FN’s Konvention om Barnets Rettigheder ser ud til at være en af dem når vi taler om Danske forhold.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Opholdsstedet Nygård, Helsingør

Maj 2012 kunne man læse at der havde været uro på opholdsstedet. Inventar var blevet ødelagt. I det hele taget ikke trygt for unge der kunne bruge støtte.

Har du været anbragt på Opholdsstedet Nygård ved Helsingør, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
Stolene fløj: Unge gik amok på bosted (Sjællandske Nyheder, 9 maj 2012)

2 kommentarer

Filed under Døgninstitution