Monthly Archives: april 2013

Ombudmandens Børnekontor har sin berettigelse

Der er travlt hos Ombudmandens Børnekontor kan man læse i avisen Jydske Vestkysten. Der har været mere end 100 sager. Behovet er der hvilket vi også mærker her på bloggen.

De unge mangler et sted at gå til og spørgsmålet er om alle de unge som kunne have behovet for at kontakte Børnekontoret, ved at de kan kontakte Børnekontoret.

Der er unge som er isoleret uden dom i sommerhuse og på opholdssteder som ikke har adgang til en telefon eller de voksnes tilladelse til at skrive et brev. Hvordan får vi givet de unge klageadgang?

Blot fordi at en klagemulighed eksisterer og at der er travlt det pågældende sted, så er det ikke ensbetydende med at alle de unge som har behovet, kan betjene sig af denne mulighed. Det bør Folketinget se på.

Kilde:
Der er travlt på Ombudmandens Børnekontor – Jydske Vestkysten

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Jabes – opfølgning

Vi skrev d. 1/10 2012 om Jabes der blev kritiseret i en TV2 udsendelse.

Siden har der været en voldsepisode på stedet. En ung mand fik plettet sin straffeattest. Det var ikke den første episode forbundet med stedet.

Imidlertid så sker det ofte at de vidner som føres langt fra kan siges at være uvildige. Det er andre ansatte på stedet. Det er ikke en kritik af den afsagte dom. Domstolene må dømme ud fra det materiale som bliver lagt foran dem.

Stedet skulle efter sigende være lukket. Vi vil derfor gerne høre fra nogle som har boet der så vi kan danne os et billedet af hvordan at det var at være anbragt på stedet.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Kostskoler – er de skadelige for eleverne

Det kan man ikke entydigt svare på. Meget handler om den dynamik som er på stedet. Den berømte forfatter Jan Guillou taler for at man skal forbyde brugen af præfekter. Dvs. elever der på vegne af lærerne monitorerer og guider eleverne. Men selv på skoler som ikke har præfekter sker der voldsepisoder. Nogle husker måske sagen fra Fenskær Efterskole.

Dynamik er ikke så nemt at håndtere som i virksomhederne hvor at man via det vigtigste instrument i HR-arbejdet samler medarbejdere fredag eftermiddag til en øl eller et glas vin, hvilket får dem til at åbne sig overfor deres kollegaer på tværs af afdelinger og niveauer i organisationen.

Det er derfor ofte tilfældigheder som sikrer det gode skolemiljø på en kostskole.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel