Monthly Archives: april 2015

Når offer og gerningsperson skal bo sammen og komme videre

Det sværeste ved at være anbragt uden for hjemmet er når man bliver offer. Det kan være offer for kriminalitet i form af berigelseskriminalitet eller krænkende adfærd.

Er der overhovedet en standardløsning for dette?

Kan offeret nogengange blive den der må flytte fremfor gerningspersonen?

Det er svære spørgsmål for der er to sider af samme sag. På den ene side handler det om at skabe retfærdighed, men det handler ofte også om at der er to personer som har brug for støtte. Gerningspersonen bor ikke udenfor hjemmet uden grund.

Som forældre til et anbragt barn giver dette nogle ekstra udfordringer. Først og fremmest skal hæve- og dankort sikres. Internet køb lader sig alt for nemt gøre ved at tage kopier af et billede af begge af kortets sider.

Vi kender det fra når vi er ude og spise. Ingen hopper længere på at lade personalet gå ud i baglokalet med kortet for at sætte det i maskinen, men hvad nytter det når overvågningskameraerne er forsynet med højere opløsning og mulighed for at fryse billeder. Tjeneren vender begge kortets sider op imod kameraet nærmest umærkeligt og den medskyldige klipper de nødvendige frames ud.

Hvad der kan ske ude i verdenen kan også ske på et opholdssted. Check derfor altid Jeres barns kontoudtog – også for de små beløb, der hæves.

Derefter er der krænkelser af mere personlig karakter. Små fetisher hersker også blandt børnene. Alternative økonomier opstår hvor der sælges aflagt tøj, hvis der ikke bliver tale om tyveri. I sidst-nævnte tilfælde kan der være tale om et tillidssvigt på et så højt niveau at det aldrig bliver muligt at skabe den ro og tillid til andre på opholdsstedet som eksisterende inden episoden.

Men det værste er de direkte fysiske overgreb, der kan give livsvarige ar på sjælen. Her er det vigtigt at reagere på signalerne for gerningspersonen kan være tættere på end man tror.

Som sagt: Der er en ingen standard løsning. Har du været anbragt og er du blevet besjålet eller måske ligefrem udsat for et overgreb, så vil vi gerne høre fra dig. Du behøver ikke at bruge dit eget navn.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Stutgården – Hillerød

Efter sagen med Solhaven er det svært at hævde at der er noget som hedder ulovlig magtanvendelse, men aktiviteter på sociale netværk stiller spørgsmålet om hvorvidt behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød bør checkes af tilsynsmyndighederne.

Institutionen er ikke ny. Den har eksisteret i mange år, men fordi at et sted er gammelt er det ikke ensbetydende at det ikke skal følge tiden. Barnets reform skulle indlede en ny fase for anbragte børn, men indtil videre viser retspraksis at begrebet ulovlig magtanvendelse i praksis er blevet udryddet.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution