Monthly Archives: maj 2012

Kontant afregning

Tiderne er blevet en anden her i 2012. Den gennemgribende kampagne for at sikre anbragte børn som vi er en del af har ikke alene medført afdækning af en række uacceptable forhold, men også reelle sanktioner overfor de opholdssteder og kostskoler vi analyserer.

Således måtte opholdsstedet Boserup se skriften på væggen efter at tidligere ansatte stod frem og berettede om et misvisende antal rapporter gående på brugen af magtanvendelse og valgte den naturlige løsning som er at forstå når legen er forbi.

Det ville være så godt hvis resultatet blev det samme for alle de steder der kommer frem i lyset, men vi er fornuftige mennesker som godt ved at træerne ikke vokser ind i skyerne. Vi skal ikke smøje ærmerne ned for der mangler stadig meget arbejde.

På trods af man nu lukker stedet, så savner vi stadig beretninger fra unge , som er blevet tvunget der. Hvis du har været sendt til stedet, så kommenter endelig dette blogindlæg.

Kilde:
Skarp kritik lukker opholdssted (Sjællandske Nyheder, 29. maj 2012)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Opholdsstedet Boserup – Roskilde

Der oplyses idag i forskellige medier at stedet har undladt at indberette alle eksempler på magtanvendelse – iøvrigt en udbredt praksis da det kan debatteres hvor at grænsen går.

Da det kan forventes at opholdsstedet vil gribe til juridiske midler for at undertrykke kritiske røster blandt personalet som det var tilfældet med Åhuset nær Odense, så vil vi gerne høre de unges version af hvad der foregår.

Hvis du har været anbragt på opholdsstedet Boserup, så vil vi gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
Magtanvendelse mod udsatte unge (Danmarks Radio, 21. maj 2012)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Vedr. fremtid placering af tilsyn med anbragte børn

Man kan læse at Vejle Amt som havde tilsynet med Elverkær ikke kunne gennemføre det i 3 år på grund af manglende samarbejdsvilje hos ledelsen af opholdsstedet. Alligevel lukkede man ikke stedet og kommunerne blev ved med at placere børn der.

Skanderborg kommune kunne godt gennemføre tilsynene, men de havde ikke know-how til at vide hvad de skulle se efter.

Hvad vil vi have? Pest eller kolera?

Hvad er bedst? Intet tilsyn eller manglende faglighed i tilsynene?

Faktum er at kommunerne er fuldstændig ligeglad med tilsynene. Havde de været det mindste bekymret over at tilsynsmyndigheden i Amternes tid ikke kunne arbejde, havde de ikke sendt børn til Elverkær, men kommunerne var ligeglad, for kommunerne er helt ude af stand til at samarbejde med andre forvaltninger.

De kører deres eget løb og plejer lokale interesser.

  • Derfor fjernede man også skatteligningen fra kommunerne så ikke manglende skattekontrol skulle gå hen og blive et konkurrenceparameter.
  • Derfor er ungdomssanktionen en fiasko.
  • Derfor blev unge mennesker ved med at bo på sikrede institutioner efter at de havde fået dom indtil at staten fandt på at indføre dagbøder.
  • Derfor har nogle kommuner lavet deres egen lille hospice for at undgå dagsbøder fra regioenrne hvor at ældre langtidssyge men ikke nødvendigvis terminale patienter kan få lov til at synge hen på en 8 personers stue istedet for at blive på hospitalerne.

Flytter man tilsynet til stat eller regioner, så er vi tilbage til problemet som det var før 2007. Kommunerne vil anbringe og glemme børnene.

Hvordan skal vi så komme videre? Løsningen ligger hos borgerne. De skal se på hvad de betaler til. De skal være der når opholdssteder og plejefamilier køber nye biler eller tager på ferie til eksotiske destinationer som i disse tider med stram økonomi må være uden for landets grænser. Nærrige borgere som vil have mest muligt ud af deres skattepenge er børnenes eneste sikkerhedsnet.

Vi må bede om Janteloven her – først og fremmest af hensyn til børnene.

Kilde:
Sex-sigtet så frem til samarbejde med Skanderborg (Link til Lokalavisen Skanderborg)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Døgninstitutionen Ulvevej i Esbjerg

Noget af det mest skræmmende der kan ske under en anbringelse er at blive overfaldet af medanbragte. Det skete for en dreng på 14 år der blev overfaldet af to andre unge, hvoraf en af dem boede på Ulvevej.

Har du været anbragt på Ulvevej i Esbjerg, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
14-årig sigtet for vold mod jævnaldrende medanbragt (Jydske Vestkysten)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Elverkær er i medierne

Politiet har arresteret den tidligere leder af opholdsstedet Elverkær. Jvf. medierne sker det på basis af en mistanke om at lederen skulle have haft et forhold kørende til en eller flere af de anbragte unge. Institutionen havde en målgruppe, der omfattede børn og unge, der havde været udsat for seksuelle overgreb og incest.

Således ser det ud til at de børn som samfundet havde fjernet fordi at de jvf. myndighederne havde været misbrugt havnede i ilden istedet for asken.

Desværre er seksuelle overgreb på danske opholdssteder, plejefamilier, efterskoler og behandlingshjem langt fra sjældne. I en rapport fra Anvendt KommunalForskning der blev udgivet i 2006 kan man læse følgende:

Hvad angår seksuelle overgreb under anbringelsen er der, målt over to år, 71 børn og unge, herunder 29 drenge, der ifølge døgninstitutionerne, har været udsat for seksuelle overgreb typisk foretaget af et andet barn eller en anden ung på døgninstitutionen.

Det med typisk skal nok tages med et gran salt, men i 2006 kendte man ikke til de ekstra-curriculære aktiviteter unge anbragt på Gøgereden kunne udsættes på ude på Læsø, de tilsvarende aktiviteter som narkomaner på Marita centeret ved Næstved oplevede. Også episoderne på Staby og Baunehøj Efterskole skete efter 2006, så det var indlysende på rapportens tid at placere hovedansvaret for overgreb på anbragte børn på andre anbragte børn.

Da vi bragte indlægget om Elverkær i november sidste år, havde vi ikke kendskab til de fulde omstændigheder der medførte stedets lukning. Vi havde nogle elektroniske spor på forskellige sociale medier. Vi må også understrege at retten ikke har talt endnu og vi derfor må afvente domstolens afgørelse før at vi kan skrive den endelige slutkommentar for Elverkær.

Vi er bekymret over de anbragtes sikkerhed. Vi ved at de samme elektroniske spor som vi fandt i forbindelse med Elverkær også har været fundet i forbindelse med plejefamilier, som vi har overgivet til en anden organisation da vores fokus er på opholdssteder, men vi har også nogle opholdssteder i kikkerten. Vi stiller imidlertid større krav til dokumentation end f.eks. “Det sorte Register” og derfor bringer vi ikke navnene eller melder stederne til myndighederne før at vi ved mere.

Skanderborg kommune har naturligvis valgt at understrege at de har strammet på deres tilsyn og det er heller ikke svært at stramme op på noget som nærmest ikke har eksisteret. Vi mener dog at der kan gøres så meget mere.

Hvis du som vor læser får kendskab til upassende adfærd på et opholdssted, så kontakt os. Når børn skal være i det offentliges varetægt med alle de afsavn det giver, skal de være trygge.

Skriv en kommentar

Filed under Artikel