Monthly Archives: oktober 2016

Ja, vi har været stille på denne blog, men vores arbejde er stadig nødvendigt

I den seneste tid har man kunnet læse at en del opholdssteder og plejefamilier har måttet opgive deres virke fordi deres pædagogiske niveau ikke har været tilstrækkelig. Det har også været nævnt at plejefamilier har måttet trække sig på grund af deres alkoholindtag.

Men det forbedrede tilsyn som “Barnets reform” medførte er ikke gammmelt. Verdenen er ikke perfekt. Den sidste sten har ikke været vendt endnu. Retssagen mod Solhavens personale viste at det er svært at føre en sag ved retten som falder ud til de anbragtes fordel. Det er ikke en kritik af domstolen, men præmisserne for at føre til en domfældelse er svære at møde. Vi vil derfor forsætte vores kamp. P.t. arbejder gruppen på nogle engelsk-sprogede sider. Vi er del i af internationalt arbejde for bedre forhold for anbragte. Det blev vi part i, da vi fik tilbudt søgemaskineoptimering af en professional IT-person, der ønsker at være anonym. For at få trafik til vores sider, linkes der i udlandet til os. Til gengæld har vi forpligtet os til at lave nogle sider på engelsk, som linker den anden vej.

Det er de færreste som ved det, men den kildekode denne blog anvender til søgeoptimering i forhold til at vi kan blive fundet på Internettet kom kun til vores rådighed fordi en kommune på Sjælland (Egedal) valgte at opkræve forældrebetaling jvf. bekendtgørelse nummer 498 af 2011, suppleret med ankestyrelsens principafgørelse 158-12. Det vil sige at en afgørelse i en forvaltning kan forårsage et skred i forhold til hvordan man ser på anbragte børn – ikke alene i Danmark, men også i udlandet.

Vi ved at nogle af de sider vi linker til har bragt artikler, som har medført arrestation og domfældelse over ejere og medarbejdere i andre lande. Vi ved at vores sider har medvirket til at ansatte i en størrelsesorden på ca. 50.000 personer har mistet deres arbejde i forskellige lande og vi har bragt frihed til mindst lige så mange anbragte.

Men som vi skrev herover, så er Danmark stadig ikke et land som kan hævde sig ved at have et perfekt anbringelsessystem. Der er problemer med anbragte børns entre i voksenlivet. Efterværn bliver ofte en kamp for at påføre andre offentlige organer – primært staten udgifter eller gøre livet på efterværn så besværligt at den unge siger stop. Der hjemsendes også alt for mange børn med begrundelse i at de er færdigbehandlet, mens kommunen under hele forløbet har opkrævet store summer fra forældrene med begrundelse i at netop forældrene bærer ansvaret for anbringelsen. Barnet hjemgives så uden at der er gjort noget for at ændre forældrenes måde at være på med den risiko at barnet ikke alene for anden eller flere gange i sit liv skal forholde sig skoleskift, udskiftning af social omgangskreds og måske de selv samme forhold i hjemmet som jævnfør kommunen førte til at barnet skulle anbringes.

Ja, “Barnets reform” var en start, men den bliver ikke et punktum. I disse dage testes formlerne for en ny udgave vores opsætning til søgemaskineoptimering. Hvis du synes at det var nemt at finde vores blog, så virker disse formler.

Kilde:
Efter to år med socialtilsyn: Krav om mere tilsyn med socialtilbud (Denoffentlige.dk)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel