Monthly Archives: december 2014

Flugt under hjemmebesøg

En pige som var anbragt på et opholdssted på Fyn stak af under et hjemmebesøg.

Det er klart at det er en svær tid for den anbragte. Den gamle omgangskreds – barnets sociale netværk – mistes ofte. Det kan være at der er aktiviteter som barnet er gået til, som ikke findes på den egn hvor barnet flytter til. Det kan være at barnets fremtidsplaner må opgives på grund af strikse, men sikkert nødvendige regler da mange opholdssteder har børn med forskellige diagnoser sammen sted.

Der kan være problemer med uddannelse, hvis opholdsstedet ligger ude på landet langt fra uddannelsesstederne som ofte er koncentreret omkring de større byer. Det sidste kan være forklaringen på at anbragte børn i mindre grad end børn som bor hjemme består en ungdomsuddannelse.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel