Monthly Archives: november 2011

Satellitten, Tørring

Horsens Folkeblad skriver i 2010 om sag hvor en dreng på 16 år angivelig skulle have stjålet og truet.

Andre kilder nævner et opholdssted med en kultur hvor at faglært personale i form af pædagoger m.v. ikke er velkomment.

Hvis du har været anbragt på det pågældende sted, vil vi gerne høre om hvordan det er at leve på dette opholdssted, der har en form branchen lidt specielt miljø.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
16-årig truede betjent, kammerat og forstander

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Operation X: De sociale plattenslagere – del 2

Operation X afdækkede 3 steder vi som vi ikke har indlæg om tidligere.

Vi vil derfor lave nogle indlæg med opfordring til tidligere anbragte om at fortælle hvordan at det var bo de pågældende steder.

Vi har ikke nogle data om opholdsstedet i Haslev. Vi vil indsamle oplysninger inden at vi laver et indlæg om det pågældende sted.

Opholdsstedet Plantagen havde ikke i kikkerten. I modsætning til HEAL-online som vi arbejder med i USA så har vi ikke kapacitet til at gennemgå de forskellige institutioners økonomiske konstruktioner ligesom vi af hensyn til registertilsynet heller ikke kan lave en liste over ansatte på de forskellige opholdssteder. Det stækker naturligvis vores muligheder for at hjælpe anbragte børn, men det er nu engang de vilkår vi opererer under.

Granhøjen skrev Ekstra-bladet om tilbage i 2002. Intet skete hos de kommuner der havde tilsynet. Nu 9 år og 33 millioner i egenkapital senere er tingene uændret.

Vi vil takke TV2 for oplysningerne. De bekræfter hvad vi hele tiden har haft mistanke om. Vi frygter blot at de enorme summer ikke alene går til ejernes lommer men også bliver brugt til at pleje kundeinteresserne hos de involverede sagsbehandlere i en grad som går ud over hvad man vil betegne som almindelig marketing. Udsendelsen er en start, men gryden skal holdes i kog. Ellers forsvinder medieinteressen og de anbragte børn svigtes på ny.

Kilder:

2 kommentarer

Filed under Artikel

Opholdsstedet Elverkær

Både i 2006 og 2009 var der i medierne omtale af dette opholdssted fordi at kommunerne trak børnene hjem eller til andre opholdssteder med bemærkelesværdig kort varsel og uden nogen nævneværdig begrundelse.

Der må ligge mere bag end blot kolde økonomiske hensyn da en nyplacering alene under hensyntagen til kommunens økonomi vil være imod serviceloven. Selv om kommunalt ansatte generelt vil kunne forvente at slippe afsted med hvad der basalt er pligtforsømmelse vil en så markant overtrædelse af lovgivningen være grænsende til uansvarligt.

Har du været anbragt på dette opholdssted, så vil vi gerne høre fra Dig.

Kilder:

3 kommentarer

Filed under Døgninstitution

Opholdsstedet Limfjorden i Mou

I 2004 fik en medarbejder – stedets souschef – 3 års fængsel for overgreb på 4 anbragte piger.

Opholdsstedet ophørte kort tid efter sit virke under den daværende ledelse. Det er uklart om der på adressen fortsat drives opholdssted.

Hvis du har været anbragt på det pågældende sted, vil vi gerne høre om hvordan det er at leve der.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

1 kommentar

Filed under Døgninstitution

Navngiven plejefamilie i Farsø

Vi har modtaget en underretning om at en navngiven plejefamilie i Farsø er blevet registreret på hjemmesiden “Det sorte register”. Da vi ikke kender registreringens karakter vil vi gerne vide mere om hvad der ligger bag.

Hvis du har boet hos familien vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Plejefamilier (Det sorte Register)

Skriv en kommentar

Filed under Generelt