Monthly Archives: september 2011

Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand

I 2010 blev denne institution genstand for en opstand. Et tilfældigt kast som ramte en af de unge udviklede sig og snart blev institutionen raseret. Tilkaldte politienheder oplevede også skader på deres materiel.

Om der har været flere af den slags episoder eller om det var den første som nåede medierne, ved vi ikke på nuværende tidspunkt. At tænke sig at bo et sådan sted når man ikke engang er voksen er svært at forestille sig. Hvis du har boet på dette behandlingshjem kunne vi godt tænke os at høre om hvordan at det var.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

5 kommentarer

Filed under Døgninstitution

Støt forældre, så færre unge må opleve hvad I har været igennem

D. 3 november vil en flok forældre lave en stille protest foran Christiansborg.

Alt for mange familier har måtte gennemgå en splittelse fordi at en tilfældig sagsbehandler med alt for mange sager på bordet indstiller nogle til tvangsfjernelse bare for at få bunken til at synke.

Hvem har ikke oplevet at der bliver spurgt til ikke-eksisterende familie-medlemmer eller sat en forkert dato på en indkaldelse fordi at der er så travlt? Er der nogen garanti for at en anbringelse sker baseret på fakta eller blot fordi at sagsbehandleren ikke kan huske fra A til B?

En gruppe forældre er blevet træt af at blive betragtet som potentielle børnemishandlere, når de ofte af egen drift har henvendt sig til kommunen for at få hjælp.

Det vil de gerne protestere over.

Det gør de så d. 3 November foran Christiansborg.

Hvis tidligere anbragte vil støtte op om dette, så mød op og støt denne protest med Jeres blotte tilstedeværelse. Politikerne skal have at vide at deres mangel på kontrol af familiecentrenes arbejde påvirker virkelige mange mennesker.

Herunder er et link til hjemmesiden som beder folk om at støtte dem.

STOP KOMMUNERNE

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Det Kongelige Opfostringshus i Hellebæk

Det Kongelige Opfostringshus i Hellebæk er en gammel institution grundlagt for flere hundrede år siden. Den gik i nyere tid under navnet “Skorpeskolen”. En artikel i avisen Information fortæller om et årti, hvor at der var begrundet mistanke om seksuel kontakt mellem de anbragte drenge og flere fra personalet på stedet.

Det Kongelige Opfostringshus, Wikipedia
‘Han fik bule i bukserne, når vi fik smæk’, Avisen Information

Stedet lukkede i 2004, men hvis Du har været anbragt på dette opholdssted, så er Du velkommen til at dele hvad Du har oplevet.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Svenstrup Efterskole, Næstved

Oplysninger på Facebook tyder på at skolens kurs med hensyn til rygning som må betegnes som stadig mere ud at trit med forholdende i samfundet i en tid hvor at andre efterskoler retter ind efter almene værdier som er udbredt i erhvervslivet har medført hærværk på skolen.

Rygeforbudet ser ud til at række helt ind i privatsfæren, så elever der røg hjemme på weekend røg ud af skolen. Der er tale om et nærmest totalitært forbud uset i den danske kultur.

Hvis du har du gået på Svenstrup Efterskole vil vi gerne høre om hvordan at det at leve under de mange begrænsninger.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Efterskole

Institutionen Lille Stokkebjerg ved Jyderup

Denne institution kom i mediernes søgelys da man valgte at lade politiet rejse sigtelse imod en 14 årig dreng der gjorde modstand imod de voksnes ordre. Vold er aldrig acceptabel, men man må ikke glemme hvad institutionen vil gøre en forretning ud af at håndtere. Vi citerer lige teksten som institutionen har angivet på hjemmesiden tilbudsportalen:

Tilbudstype:
Døgntilbud til børn og unge

Aldersgrupper:
12, 13, 14, 15, 16, 17
Funktionsnedsættelse:
Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, ADHD, Autismespektrum
Socialt problem:
Personfarlig kriminalitet, Ikke-personfarlig kriminalitet, Omsorgssvigt, Overgreb, Seksuelt overgreb, Voldeligt overgreb, Selvskadende adfærd, Udadreagerende adfærd

Med andre ord så kunne personalet forvente en reaktion, hvis de ikke griber ind med en korrigerende handling på den helt rigtige måde som kan de-eskalere stemningen imellem personale og klient.

Det virker som om at institutionen enten ikke sikret sig at personalet har den rette uddannelse eller de simpelthen går efter at få tilført en dyr målgruppe af børn, som så vil lade andre myndigheder håndtere, hvis situationen måtte komme ude af kontrol.

Jvf. tilbudsportalen så koster et ophold på dette sted kr. 109.283 pr. ung. Det vil sige at stedet hører til i den dyre ende netop fordi at de har valgt at arbejde med udadreagerende unge. Der må være grund til at være bekymret hos de kommuner som har valgt at anvende dette sted netop fordi at de skulle være specialiseret.

Men et er hvis kommunerne ikke får valuta for pengene. Noget andet er hvordan at de unge ser på stedet. Hvis Du har været anbragt på dette opholdssted, så er Du velkommen til at dele hvad Du har oplevet.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution