Sagen fra Magnoliegården er igen interessant

En dom i en voldssag omhandlende behandlingshjemmet Magnoliegården er igen blevet aktuel i medierne for dommen stiller spørgsmålet om hvorvidt den dømte alene kan betragtes kritisk hvis vedkommende søger et arbejde hvor vedkommende skal have med mindreårige at gøre eller om dommen skal begrænse den dømte til også at afholde sig fra arbejde hvor vedkommende skal have med mennesker at gøre i almindelighed.

Vi behandlede denne sag i to blog-indlæg i 2013. Nu er sagen så fremme i medierne igen på en inddirekte måde som vi ikke vil omtale i denne blog da vores ærinde alene går ud på at forbedre forholdene for anbragte børn.

Kan man hævde at en dom der indbefatter vold mod børn også skal diskvalificere hvis vedkommende søger et arbejde, som går ud på at yde pleje eller behandling for andre grupper af mennesker uanset om de kan betragtes som sårbare eller ej? Vil dommen være diskvalificerende hvis der er tale om arbejde hvor der er personkontakt i det hele taget? Vil det betyde at et arbejde som ekspedient eller kundeservice-medarbejder også skal være ude at betragtning for en voldsdømt?

Hvad mener I?

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Døgndiamanten – Faxe

Døgndiamanten er et nyt navn for “Den Matrikelløse Døgninstitution”, der for nogle år siden blev udsat af kritik i medierne.

I en ny sag, er 2 unge blevet dømt for et overfald, der skete i Faxe afdelingen. Spørgsmålet, som altid vil rejse sig når der bliver tale om magtanvendelse eller voldssager er hvorvidt at stedet har taget unge ind hvis problemer kan matches af de pædagogiske kapaciteter som stedet råder over eller om man har skåret i nomineringen eller har taget unge ind af økonomiske årsager, man ikke kan rumme med de midler man har.

Det vil ikke være første gang at økonomiske målsætninger sættes over de unges behov.

Hvis du har været anbragt det pågældende sted eller har været tidligere ansat, så opret en email-konto til formålet og skriv en kommentar til dette indlæg. Du behøver ikke at opgive dit eget navn.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Når offer og gerningsperson skal bo sammen og komme videre

Det sværeste ved at være anbragt uden for hjemmet er når man bliver offer. Det kan være offer for kriminalitet i form af berigelseskriminalitet eller krænkende adfærd.

Er der overhovedet en standardløsning for dette?

Kan offeret nogengange blive den der må flytte fremfor gerningspersonen?

Det er svære spørgsmål for der er to sider af samme sag. På den ene side handler det om at skabe retfærdighed, men det handler ofte også om at der er to personer som har brug for støtte. Gerningspersonen bor ikke udenfor hjemmet uden grund.

Som forældre til et anbragt barn giver dette nogle ekstra udfordringer. Først og fremmest skal hæve- og dankort sikres. Internet køb lader sig alt for nemt gøre ved at tage kopier af et billede af begge af kortets sider.

Vi kender det fra når vi er ude og spise. Ingen hopper længere på at lade personalet gå ud i baglokalet med kortet for at sætte det i maskinen, men hvad nytter det når overvågningskameraerne er forsynet med højere opløsning og mulighed for at fryse billeder. Tjeneren vender begge kortets sider op imod kameraet nærmest umærkeligt og den medskyldige klipper de nødvendige frames ud.

Hvad der kan ske ude i verdenen kan også ske på et opholdssted. Check derfor altid Jeres barns kontoudtog – også for de små beløb, der hæves.

Derefter er der krænkelser af mere personlig karakter. Små fetisher hersker også blandt børnene. Alternative økonomier opstår hvor der sælges aflagt tøj, hvis der ikke bliver tale om tyveri. I sidst-nævnte tilfælde kan der være tale om et tillidssvigt på et så højt niveau at det aldrig bliver muligt at skabe den ro og tillid til andre på opholdsstedet som eksisterende inden episoden.

Men det værste er de direkte fysiske overgreb, der kan give livsvarige ar på sjælen. Her er det vigtigt at reagere på signalerne for gerningspersonen kan være tættere på end man tror.

Som sagt: Der er en ingen standard løsning. Har du været anbragt og er du blevet besjålet eller måske ligefrem udsat for et overgreb, så vil vi gerne høre fra dig. Du behøver ikke at bruge dit eget navn.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Stutgården – Hillerød

Efter sagen med Solhaven er det svært at hævde at der er noget som hedder ulovlig magtanvendelse, men aktiviteter på sociale netværk stiller spørgsmålet om hvorvidt behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød bør checkes af tilsynsmyndighederne.

Institutionen er ikke ny. Den har eksisteret i mange år, men fordi at et sted er gammelt er det ikke ensbetydende at det ikke skal følge tiden. Barnets reform skulle indlede en ny fase for anbragte børn, men indtil videre viser retspraksis at begrebet ulovlig magtanvendelse i praksis er blevet udryddet.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Kan man forhindre et ny Solhaven skandale

Kan man forhindre en ny Solhaven skandale. Det er det spørgsmål vi må stille os selv. Retssagen mod tidligere Solhaven ansatte er ovre. De blev frikendt, men det er i det hele taget svært at få folk dømt for overgreb imod personer nederst på samfundet sociale rangstige.

Man læser dagligt om hjemløse som bliver overfaldet uden at nogle griber ind og skulle et anbragt barn føle sig tvunget til at have samleje med en voksen pædagog får den voksne pædagog kun 60 dages betinget fængsel på trods af at samlejet er dokumenteret både med båndoptagelser og indsamling af pædagogens sæd.

Så udfaldet af retssagen blev som det skete. Spørgsmålet er om vi i mellemtiden har indrettet til tilsynssystem så et enkelt opholdssted ikke kan vokse sig så stor på en egn at tilsynsmyndighederne begynder at veje arbejdspladser op imod børnenes vel. Det er den lære vi kan drage af Solhaven sagen. Der var politifolk på julegavelisten, der var oprettet over hundrede stillinger i en kommune som efterfølgende kun levede af dette område. Det gav for meget pres på de tilsynsførende.

Barnet reform er blevet indført. Er et en garanti mod at et nyt Solhaven kan opstå? Kun fremtiden vil vise det.

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution