Tag Archives: Næstved Kommune

Ukendt familieinstitution

Bloggen “Embedsværket” omtaler en sag hvor en familieinstitution har været medvirkende til tvangsfjernelse af et barn.

Denne blog kortlægger institutioner for unge. Da moderen i denne sag er mindreårig vil vi gerne høre mere om institutionen. Har Du kendskab til familieinstitutionens navn, så kontakt os.

Herunder har vi citeret blog-indlægget:

Dårlig rådgivning af Shirley Jørgensen

BT omtaler idag en sag hvor et barn bliver tvangsanbragt for foreløbig 3 år. 3 år er lang tid. 3 år er så lang tid at en plejefamilie formentlig kan overtales til at adoptere barnet over tid så Næstved Kommune kan komme ud af et forløb som ellers vil stå dem i et millionbeløb over de næste mange år.

Det er en klassisk sag hvor et barn af systemet ikke formår at komme fri af systemet på trods af at barnet var ved at opbygge et solidt netværk. Det specielle med denne sag er at barnet i sin familie har en person som om nogen ved hvad der skal til at for slå sig fri af systemet.

Men det afgørende råd kom aldrig og det må undre.

Faktum er at anbragte børn bør flytte til udlandet lige så snart at en hjemmeprøve viser tegn på graviditet. Lad være med at få konfirmeret graviditeten hos en dansk læge. I år 2014 vil en registrering i journalen tænde store alarmsignaler hos kommunen, som har etableret CRM-systemer til at finde børn til at fodre systemet med.

Flyt til Sverige og begræns informationen om graviditeten til udenlandske læger.

Barnets skæbne var bestemt af kommunen var dag 1. Men for at sikre sig såkaldt dokumentation så tvang man barnets mor til at bo på en familieinstitution. Det er der intet mor-barn forhold som har haft gavn af. Slet ikke hvis man fjerner muligheden for kontakt med den øvrige familie, så den unge mor ikke kan få overgivet de livserfaringer ældre generationer kan byde ind med. Familieinstitutioner skader generelt mere end de gavner. Ser man på personalet er faguddannede ofte et sjældent syn.

For barnets skyld kan vi kun håbe at den pågældende institution har en højere standard end den institutioner som opererer for Næstved kommune normalt er kendt for. Personale som drikker, trusler, vold og overgreb nævnes i artikler fra medierne.

Det springende spørgsmål er: Hvorfor blev denne kvinde ikke rådet til at flytte ud af landet før graviditeten kom til det offentliges kendskab?

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Marita centret igen i medierne

En 13 årig pige rendte væk. Vi har tidligere skrevet om dette opholdssted her i bloggen. Vi håber at den gamle sag har medført at man ser lidt mere efter den enkelte medarbejder og ihvertfald sikrer at ingen af medarbejderne er alene med beboere på noget som helst tidspunkt.

Kilde:
13-årig pige fundet efter efterlysning (TV2 Øst)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Kommunal dialog i Næstved kommune

Næstved kommune stod frem i medierne med det udsagn at 11-årige Amy Rebecca Steen skulle placeres i dialog med hende. Hun har boet hos en plejefamilie i et år og var faldet rigtig godt til.

Dialogen blev så udmøntet i praksis ved at de sædvanlige muskelpædagoger suppleret med politi mødte frem igår og fjernede hende med magt. Det stakkels barn skreg i desperation.

Hvad er det så for et sted man anbringer Amy?

Ja, det er en institution som hedder Den Matrikelløse Døgninstitution. Den er mest kendt i offentligheden for at de ansatte drak alkohol i arbejdstiden

Det er en institution hvor at man isolerer de unge. En anden pige blev isoleret på et hotel i Fakse. Her blev hun så desperat at hun angreb en af de pædagoger, der gik sammen med hende. En desperat handling der må ses i det lys at den praksis man har med at isolere unge i sommerhuse og hoteller sætter de unge i en meget sårbar situation hvor at de nemt kunne føle sig truet. Hvem husker måske ikke episoden på Læsø hvor at en mandlig pædagog tog sig seksuelle friheder overfor en pige på kun 15 år? De unge ved godt at de ikke er noget værd i den henseende, hvilket blev slået fast med syvtommersøm, da pædagogen fra episoden på Læsø slap med betinget fængsel.

Næstved kommunes behandling i denne sag fortjener kun at blive fordømt. Det er en skamplet, som borgerne i Næstved må kræve en redegørelse for. Hvad ligner det at fjerne en sårbar pige fra et tilbud som hun var glad for og som kunne klare hendes behov hvis det blev suppleret et par steder og formentlig ville være et langt billigere tilbud for samfundet?

Hvad med børnesamtale? En pige der skrigende fjernes kan ikke have fået megen samtale som ville sætte hende i stand til at forstå hvorfor at hun skal kastes ud i en skærsild med fordrukne voksne og voldelige børn.

Vi vil holde fokus på denne sag. Vi vil søge udsagn fra tidligere anbragte, så befolkningen kan forstå hvordan at det er at bo på den matrikelløse døgninstitution og forhåbentlig fremtvinge ændringer.

For Amy kan vi ikke love meget lindring. Hun blev ydmyget igår. En ydmygelse som hun vil få meget svært ved at komme sig over nogensinde. Dem der skulle hjælpe hende svigtede hende på den mest grusomme og fornedrende måde.

Kort sagt: Danmark anno 2012!

Kilder:

1 kommentar

Filed under Artikel

Marita centeret

Marita centret er en institution som er lokaliseret i Næstved Kommune. På et tidspunkt blev der konstateret et uprofessionel forhold imellem en af medarbejderne og en af klienterne. Derfor blev institutionen registreret på Fornits Wiki.

Hvis Du har været anbragt på Marita Centret og vil dele dine oplevelser, så kan Du anvende spørgsmålene herunder som inspiration:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Døgninstitutionens datablad på Fornits Wiki
Sigtet for sex med 3 piger (Danmarks Radio, 29. februar 2008)
Facebook gruppen “Anbragte børn”

1 kommentar

Filed under Afvænning

Løjetvej

Løjetvej er en sikret institution som er ejet af Næstved Kommune. Metroexpress afdækkede en række forskellige uregelmæssigheder, der dog blev dæmpet af det politiske bagland der ikke ville involvere sig i dette område. Derfor blev institutionen registreret på Fornits Wiki.

Hvis Du har været anbragt på Løjetvej og vil dele dine oplevelser, så kan Du anvende spørgsmålene herunder som inspiration:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Døgninstitutionens datablad på Fornits Wiki
Ansatte på døgninstitution drak i arbejdstiden (Jyllandsposten, 12. november 2008)
Facebook gruppen “Anbragte børn”
Facebook gruppen “Matrikelløse”

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution