Tag Archives: Retten i Aalborg

Voldsepisode i Suldrup

Retten i Aalborg har sat kendelse i en sag hvor 15-årig pige sparkede en pædagog over skinnebenet og supplerede det en skalle i hovedet. Dommen blev betinget uden straffastsættelse.

Der har været forskellige episoder på opholdssteder, der kunne føre til konfrontationer og som ikke burde resultere i anmeldelse imod barnet. Her tænkes især på en episode på Gøgereden, der indtil episoden var et velanset døgninstitution i området.

Hændelserne på Opholdsstedet Limfjorden i Mou viser at episoder på opholdssteder der ender i konfrontationer skal vendes og analyseres for at se om der kunne være andre motiver end de mest indlysende.

Vi har ikke været i stand til at fastslå om episoden har fundet sted på “Huset Aarestrupvej” eller “ABsolut fritid” der begge ligger i landsbyen Suldrup.

Har du været anbragt på det opholdssted hvor at episoden fandt sted, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
Betinget dom for vold (Nordjyske Tidende)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution