Tag Archives: overgreb

Vestgruppen – Ikast

En pige på 16 skulle være tvunget til at give to drenge oral-sex. Det er i hvert fald det forhold som politiet efterforsker. Der er dog ikke faldet dom i sagen så derfor vil dette blog-indlæg ikke gå på hvorvidt at de to anklagede er skyldige eller ej. I stedet vil vi stille os tvivlende om hvorvidt at stedet har den rette nominering. Det er trods alt et opholdssted hvor at unge kan varetægtsfængsles i surrogat. Meningen med en varetægtsfængsling er at politiet skal have ro til efterforskningen og de anklagede derfor skal holdes væk fra kommunikationsmidler m.v.

Hvordan kan dette sikres, hvis ingen holder øje med de varetægtsfængslede?

Vi vil gerne vide noget mere om hvordan at det er at bo på det pågældende opholdssted. Hvis du har boet på stedet vil vi gerne høre fra Dig.

Artiklen er blevet rettet, så den præsenterer fakta bedre.

Kilder:

2 kommentarer

Filed under Døgninstitution

4 årig udsat for overgreb på Sabroegaarden

I Nordjylland fik man mistanke om at en dreng havde misbrugt sine mindre søskende. Det er en alvorlig anklage som enten burde føre til tvangsfjernelse af drengen eller de mindre søskende imens at undersøgelsen står på.

Her valgte man at tvangsfjerne de mindre søskende.

En af de mindre børn – en pige på 4 år – havnede på døgninstitutionen Sabroegaarden. Her blev hun udsat for et overgreb af en af de større børn ganske som det avf. Anvendt Kommunal Forskning ofte sker. En rapport fortæller at 71 børn i en periode over 2 år blev udsat af overgreb af andre anbragte børn på institutionerne.

Ironisk nok viste den efterfølgende politi-undersøgelse at de mindre søskende ikke havde været udsat for overgreb. Dvs. at tvangsfjernelsen ikke var nødvendig, men det kunne man selvfølgelig ikke vide da man i forvaltningen tog beslutningen.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Elverkær er i medierne

Politiet har arresteret den tidligere leder af opholdsstedet Elverkær. Jvf. medierne sker det på basis af en mistanke om at lederen skulle have haft et forhold kørende til en eller flere af de anbragte unge. Institutionen havde en målgruppe, der omfattede børn og unge, der havde været udsat for seksuelle overgreb og incest.

Således ser det ud til at de børn som samfundet havde fjernet fordi at de jvf. myndighederne havde været misbrugt havnede i ilden istedet for asken.

Desværre er seksuelle overgreb på danske opholdssteder, plejefamilier, efterskoler og behandlingshjem langt fra sjældne. I en rapport fra Anvendt KommunalForskning der blev udgivet i 2006 kan man læse følgende:

Hvad angår seksuelle overgreb under anbringelsen er der, målt over to år, 71 børn og unge, herunder 29 drenge, der ifølge døgninstitutionerne, har været udsat for seksuelle overgreb typisk foretaget af et andet barn eller en anden ung på døgninstitutionen.

Det med typisk skal nok tages med et gran salt, men i 2006 kendte man ikke til de ekstra-curriculære aktiviteter unge anbragt på Gøgereden kunne udsættes på ude på Læsø, de tilsvarende aktiviteter som narkomaner på Marita centeret ved Næstved oplevede. Også episoderne på Staby og Baunehøj Efterskole skete efter 2006, så det var indlysende på rapportens tid at placere hovedansvaret for overgreb på anbragte børn på andre anbragte børn.

Da vi bragte indlægget om Elverkær i november sidste år, havde vi ikke kendskab til de fulde omstændigheder der medførte stedets lukning. Vi havde nogle elektroniske spor på forskellige sociale medier. Vi må også understrege at retten ikke har talt endnu og vi derfor må afvente domstolens afgørelse før at vi kan skrive den endelige slutkommentar for Elverkær.

Vi er bekymret over de anbragtes sikkerhed. Vi ved at de samme elektroniske spor som vi fandt i forbindelse med Elverkær også har været fundet i forbindelse med plejefamilier, som vi har overgivet til en anden organisation da vores fokus er på opholdssteder, men vi har også nogle opholdssteder i kikkerten. Vi stiller imidlertid større krav til dokumentation end f.eks. “Det sorte Register” og derfor bringer vi ikke navnene eller melder stederne til myndighederne før at vi ved mere.

Skanderborg kommune har naturligvis valgt at understrege at de har strammet på deres tilsyn og det er heller ikke svært at stramme op på noget som nærmest ikke har eksisteret. Vi mener dog at der kan gøres så meget mere.

Hvis du som vor læser får kendskab til upassende adfærd på et opholdssted, så kontakt os. Når børn skal være i det offentliges varetægt med alle de afsavn det giver, skal de være trygge.

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Er fokus rettet på de rette ansvarlige når vi taler anbragte børn

På debat-forumet Borgerdebat.dk blev der i en debat-tråd sat spørgsmålstegn ved om det er formålstjenligt at rette fokus imod sagsbehandlerne, da de rette ansvarlige for systemets svigt i sagens natur er politikerne. Jeg skrev i forbindelse med denne debat følgende indlæg:

Problemet er at det politiske system, såvel som den brede offentlighed ikke er speciel interesseret i området. Så længe at det ikke trækker negative overskrifter så er folk ikke specielt interesseret i “uartige børn” eller “forældre, der egoistisk tænker på dem selv”.

De ser ikke på at det alt for ofte drejer sig om børn der er syge, lider af depression, ADHD eller anden psykisk lidelse, eller forældre der er ramt af sygdom, som på en eller anden måde hindrer dem i at indtage den autoritære rolle i hjemmet som forældre skal indtage så børnene får en stabil mentor til at guide dem til voksenlivet.

Især kommunalpolitikere virker som om at de er meget irriteret over at regionerne ikke bare helbreder børn og voksne for de penge de ikke går. De vil ikke sagerne. Senest er sammensætningen i Børne- og ungdomsudvalgene i landets kommuner ændret så der nu kun sidder en politiker til at kontrollere om forvaltningen arbejder efter lovene udstukket af netop – politikerne. Kort sagt. Der er ikke et spørgsmål om at kunne kontrollere at der ikke sker fejl i over 50 procent af sagerne. Det er viljen til at ville beskæftige sig med sagerne der mangler.

Jeg er ganske enig med dig i at vi skal gå efter at få politisk fokus på området. Desværre kræver det i dagens Danmark anno 2011 at der skal ske svigt imod de anbragte børn for at det kan sælge overskrifter nok til at politikerne gider løfte deres rumpe fra den taburet de er klistret med kontaktlim til. Problemet er dobbelt så stort i det at der er sket et skred i mediernes måde at arbejde på. Den undersøgende journalist er erstattet af den afskrivende journalist, der vælger hvad der skal oversættes fra nyhedsbureauernes endeløse nyhedsstrøm af nyheder fra udlandet.

Det efterlader os som interesserer os for de anbragte børns helbred og trivsel til at grave sagerne frem og her vil vi støde imod sagsbehandlerne som første modstander. De har en karriere at beskytte. Hvis vi påpeger unøjagtigheder hos plejefamilier og opholdssteder, så falder kritikken tilbage på dem, der skulle monitorere børnene under deres varetægt under statens ”beskyttende” vinger. Der er ingen sagsbehandler der vil stå frem og sige: ”Jeg fjernede børnene for at de skulle få det bedre, men min kollega Peter over på den anden side af gangen gjorde ikke sit arbejde og derfor blev børnene svigtet imens at de var anbragt”.

Netop fordi at sagsbehandlerne i sager som vi så afdækket i udsendelsen Operation X, skandalen i Mern og på Herkules bruger mere tid på at udføre damage kontrol end at gå ind og tilbyde de anbragte hjælp til at overkomme de traumer det offentliges prioriteringer har påført dem, så bliver de hovedmodstanderne.

Jeg er enig i at det ikke er fair. Selvfølgelig burde ansvaret placeres i det politiske system, men systemet har valgt at fjerne eller i hvert fald minimere politisk kontrol af området.

Jeg savner at vi f.eks. ser en social-minister der griber ind overfor enkelte kommuner ved simpelthen at fratage dem forvaltningen ganske som det er sket når enkelte kommuners økonomi er sat under kontrol af Indenrigsministeriet. Det vil sende et signal om at kan de ikke passe deres forvaltning, så vil de miste dem. Først når du tager noget fra folk vil de reagere.

Jeg savner også engagerede medier. Det kan vi ikke gøre noget ved at anbragte børns skæbner ikke sælger mere end 2 dage uanset om de har været tævet, voldtaget eller på anden måde misbrugt. Derfor må slaget stå i blogs, debatfora og hjemmesider. Borgerjournalisterne må tage over. Jeg tilhører en gruppe af mennesker som har den mission på os at vi vil holde liv i de negative historier. Vi vil finde overgreb, vi vil give de anbragte børn mulighed for at sætte ord på deres oplevelser. Vi vil gøre det så massivt at politikerne ikke har andet valg end at beskæftige sig med området.

Vi har ikke opskriften på det perfekte opholdssted eller på den optimale løsning idet at alle mennesker er forskellige og derfor har forskellige behov. Men det kan gøres bedre. Alt for mange tidligere anbragte børn vælger livet fra for egen hånd eller bliver bruger af kriminalforsorgen som voksen. Det antal må kunne nedbringes.

Vi må angribe systemet. Her sidder sagsbehandlerne i første række og indtil at de lang højere grad sender bolden direkte videre til deres politiske arbejdsgivere så vil de få slag indtil de lærer at se op og gå til medierne med beviser på de svinestreger der tvinger dem til at reagere som de gør. Jeg håber at denne post afklarer problematikken som den er p.t.

Kilde:
Link til debat-tråden

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Opholdsstedet Limfjorden i Mou

I 2004 fik en medarbejder – stedets souschef – 3 års fængsel for overgreb på 4 anbragte piger.

Opholdsstedet ophørte kort tid efter sit virke under den daværende ledelse. Det er uklart om der på adressen fortsat drives opholdssted.

Hvis du har været anbragt på det pågældende sted, vil vi gerne høre om hvordan det er at leve der.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilder:

1 kommentar

Filed under Døgninstitution