Tag Archives: magtanvendelse

Magtanvendelse på Egely

En del unge anbringes på Egely i forbindelse med at de afventer en retssag imod dem. Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke indespærres sammen med voksne. Derfor har man landet over lukkede døgninstitutioner hvor de unge kan tilbageholdes i varetægt indtil at der fældes dom.

En del unge afsoner også deres dom på Egely.

Vi ved ikke om den udprægede brug af magtanvendelse går ud over den ene gruppe eller den anden gruppe. Faktum er dog at den gruppe, som ikke har fået sin dom, er uskyldig indtil de bliver dømt. Med andre ord. Der er unge som senere bliver frikendt, der kan have været udsat for magtanvendelse. Det er bare ikke i orden.

Hvis du ved mere om brugen af magtanvendelse, er du velkommen til at kommentere anonymt i forbindelse med dette indlæg.

Kilde:
nstitution kritiseres for magtanvendelser og isolation af unge (TV2 Nyhederne)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Stutgården – Hillerød

Efter sagen med Solhaven er det svært at hævde at der er noget som hedder ulovlig magtanvendelse, men aktiviteter på sociale netværk stiller spørgsmålet om hvorvidt behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød bør checkes af tilsynsmyndighederne.

Institutionen er ikke ny. Den har eksisteret i mange år, men fordi at et sted er gammelt er det ikke ensbetydende at det ikke skal følge tiden. Barnets reform skulle indlede en ny fase for anbragte børn, men indtil videre viser retspraksis at begrebet ulovlig magtanvendelse i praksis er blevet udryddet.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Ombudsmanden sikrer bedre forhold for anbragte

I lyset af den seneste tids sager – herunder retssagen imod personalet på Solhaven – har forholdene for de anbragte unge på landets opholdssteder fået ombudsmandens interesse.

Det er klart at man skulle skelne mellem de to typer anbragte unge. Unge som er anbragt på grund af deres kriminalitet og unge som er anbragt på grund af sygdom. Desværre er der ikke en 100 procents adskillelse. Det betyder at syge unge oplever det som om de skal igang med en afsoning når de kommer til et opholdssted som bestemmer om de må gå med arve-smykker, har et sprogbrug der ikke er i overensstemmelse med opholdsstedets politikker, men i overensstemmelse med det sociale netværk barnet færdes i derhjemme eller har tøj på som unge normalt bruger.

Reglerne for magtanvendelse burde være klare, men det ser ud til at opholdssteder landet over går til grænsen og endda lidt over før der indberettes.

Anbragte børn møder regler der går langt over hvad man byder mennesker dømt for mord eller bandekriminalitet. Der er et større indgreb i deres fremtoning, opvækstbetingede vaner og personlighed end nogen fanger møder.

Her bør ombudsmanden bede stederne om at rette ind og han ser ud til at udfylde sin opgave positivt.

Vi kan kun opfordre til at landets politikere som sidder med det egentlige ansvar følger op på den kritik og fortsætter den linje som ombudsmanden nu har lagt.

Kilde:
Ombudsmand: Stop tvang over for anbragte unge (Metroxpress)

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Voldssagen fra behandlingshjemmet Magnoliegården starter i retten

Pligtopfyldende medarbejdere har indberettet en voldsepisode mod 2 børn på behandlingshjemmet.

Der er indkaldt 14 vidner i sagen.

Hvad sagen også viser er at ikke alle episoder med magtanvendelse indrapporteres og havde det ikke været for det sjældne mod hos de to nu tidligere medarbejdere, så havde sagen aldrig fået den opmærksomhed som den burde. For børnene er der ingen som tror på. De er stort set ikke sat i en bedre situation end tilbage i tiden som ligger til grund for Godhavnsrapporten.

Det bliver interessant at følge rettens arbejde og se hvilken konklusion de kommer frem til.

Kilde:
Forstander i retten for vold mod anbragte børn (Sjællandske Nyheder)

1 kommentar

Filed under Døgninstitution

Magnoliegården – Stevns kommune

En undersøgelse er sat i gang vedr. magtanvendelse på Magnoliegården. Undersøgelsen er kun i sin indledende fase og man har forsøgt at redde behandlingshjemmet med personalerokade.

Erfaringerne fra de mange sager der har været oppe i medierne viser dog at det meget vel kan blive nødvendigt at lukke helt ned for stedet for at komme til bunds i problemerne.

Vi vil følge sagen efterhånden som den udvikler sig.

Forstander er tiltalt for vold (Sjællandske Nyheder)

1 kommentar

Filed under Døgninstitution