Tag Archives: dom

Sagen fra Magnoliegården er igen interessant

En dom i en voldssag omhandlende behandlingshjemmet Magnoliegården er igen blevet aktuel i medierne for dommen stiller spørgsmålet om hvorvidt den dømte alene kan betragtes kritisk hvis vedkommende søger et arbejde hvor vedkommende skal have med mindreårige at gøre eller om dommen skal begrænse den dømte til også at afholde sig fra arbejde hvor vedkommende skal have med mennesker at gøre i almindelighed.

Vi behandlede denne sag i to blog-indlæg i 2013. Nu er sagen så fremme i medierne igen på en inddirekte måde som vi ikke vil omtale i denne blog da vores ærinde alene går ud på at forbedre forholdene for anbragte børn.

Kan man hævde at en dom der indbefatter vold mod børn også skal diskvalificere hvis vedkommende søger et arbejde, som går ud på at yde pleje eller behandling for andre grupper af mennesker uanset om de kan betragtes som sårbare eller ej? Vil dommen være diskvalificerende hvis der er tale om arbejde hvor der er personkontakt i det hele taget? Vil det betyde at et arbejde som ekspedient eller kundeservice-medarbejder også skal være ude at betragtning for en voldsdømt?

Hvad mener I?

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Jabes – opfølgning

Vi skrev d. 1/10 2012 om Jabes der blev kritiseret i en TV2 udsendelse.

Siden har der været en voldsepisode på stedet. En ung mand fik plettet sin straffeattest. Det var ikke den første episode forbundet med stedet.

Imidlertid så sker det ofte at de vidner som føres langt fra kan siges at være uvildige. Det er andre ansatte på stedet. Det er ikke en kritik af den afsagte dom. Domstolene må dømme ud fra det materiale som bliver lagt foran dem.

Stedet skulle efter sigende være lukket. Vi vil derfor gerne høre fra nogle som har boet der så vi kan danne os et billedet af hvordan at det var at være anbragt på stedet.

Kilder:

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Voldsepisode i Suldrup

Retten i Aalborg har sat kendelse i en sag hvor 15-årig pige sparkede en pædagog over skinnebenet og supplerede det en skalle i hovedet. Dommen blev betinget uden straffastsættelse.

Der har været forskellige episoder på opholdssteder, der kunne føre til konfrontationer og som ikke burde resultere i anmeldelse imod barnet. Her tænkes især på en episode på Gøgereden, der indtil episoden var et velanset døgninstitution i området.

Hændelserne på Opholdsstedet Limfjorden i Mou viser at episoder på opholdssteder der ender i konfrontationer skal vendes og analyseres for at se om der kunne være andre motiver end de mest indlysende.

Vi har ikke været i stand til at fastslå om episoden har fundet sted på “Huset Aarestrupvej” eller “ABsolut fritid” der begge ligger i landsbyen Suldrup.

Har du været anbragt på det opholdssted hvor at episoden fandt sted, vil vi derfor gerne høre fra Dig.

I dette link er der en række spørgsmål, som kunne fungere som inspiration for Din beretning.

Kilde:
Betinget dom for vold (Nordjyske Tidende)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution