Sandheden er ilde set når den kommer i bedste sendetid

Det etiske råd hos Socialpædagogernes Landsforbund blev forskrækket over at ledelsen på Schuberts Minde ikke bad om at få kritiske faser i “pædagogernes” behandling af de svigtede børn forsvinde i redigeringsfasen. De anvendte metoder – som vel at mærke findes hos 60-80 procent af landets plejefamilier og opholdssteder baseret på de feedbacks vi har fået fra Facebook grupper af tidligere anbragte synes at være for voldsomme at vise almindelige mennesker.

DR’s udsendelse “Kæft, trit og flere knus” har medført følgende udtalelse fra det etiske råd:


Den 8. februar 2012 Socialpædagogernes
SLCSFA, MEG/lh Landsforbund
Sag: 2011-SLCSFA-01598
Dokument: 1177237

”Kæft, trit og flere knus”

Etisk Udvalg under Socialpædagogernes Hovedbestyrelse har drøftet de første afsnit af den udsendelsesrække, som DR1 bringer om døgninstitutionen Schuberts Minde. På baggrund af drøftelsen bringer Etisk Udvalg følgende udtalelse:

Etisk Udvalg har betænkeligheder i forhold til Schuberts Mindes pædagogiske metode, tilgang til de unge og det etiske grundlag, som dette fremstår i DR1-programmet ”Kæft, trit og flere knus”. Etisk Udvalg har endvidere stor bekymring vedrørende den måde, reglerne om magtanvendelse tolkes på stedet – samt den oplyste godkendelse fra Ringkøbing Kommune af lovligheden af de konkrete magtanvendelser. Det er Etisk Udvalgs opfattelse, at den viste praksis på Schuberts Minde ikke lever op til intentioner og regler i FN’s Børnekonvention og at grundlæggende principper i magtanvendelsesbekendtgørelsen tilsidesættes.

Herudover finder Etisk Udvalg, at Schuberts Mindes samarbejde med DR og DR’s optagelser og beskæring af scenerne i dokumentaren ”Kæft, trit og flere knus” ikke er etisk forsvarlig og ikke tilgodeser børnenes tarv og interesser.

Børn og unge på Schuberts Minde mødes tilsyneladende af den grundlæggende betragtning, at de skal brydes ned, at de skal fratages og selv fralægge sig deres egen identitet. De skal nulstilles, som det formuleres i dokumentaren. Etisk Udvalg mener, at et sådan syn på børn strider mod børnekonventionens bestemmelser om beskyttelse af børn og unge, herunder respekt og beskyttelse af deres identitet og kultur. Ikke mindst strider det mod det grundlæggende princip om, at barnet fødes til et værd og en værdighed, som kræver særlig beskyttelse.

Fratagelsen af identiteten sker systematisk ved, at børn og unge på Schuberts Minde har en lang række regler eksempelvis om beklædning, adfærd, holdninger, meninger og aktiviteter. Den høje grad af ydrestyring, som udvises på Schuberts Minde er defineret og bestemt af leder og personale på institutionen. Børnenes medbestemmelse og indflydelse på reglerne er tilsyneladende ikke til stede, hverken når det drejer sig om fastlæggelsen af reglerne som sådan, eller i den måde reglerne praktiseres på over for det enkelte barn.

Den pædagogiske tilgang, man via DR1 præsenteres for på Schuberts Minde, synes at tilsidesætte en hel række grundlæggende konventionelle rettigheder, som børn og unge har. Retten til at blive hørt, retten til at udtrykke sine synspunkter, retten til medbestemmelse, retten til privatliv og retten til fri og lige deltagelse er alle rettigheder, der tilsyneladende fratages børnene. Dette sker, når de ikke har medbestemmelse i deres hverdag, når deres kontakt og aktiviteter til omverdenen udelukkende defineres af de voksne, når de ikke kan vælge deres egne aktiviteter og når de er afskåret fra indflydelse på, hvilke personer der støtter dem i hverdagen og hvordan.

Etisk Udvalg ser tillige meget kritisk på den tolkning af magtanvendelsesreglerne, som Schuberts Minde og Ringkøbing Kommune foretager, hvis præsentationen i DR1 er korrekt. Udvalget ser kritisk på den praksis, der er for hyppigheden af fastholdelse. Institutionen selv beskriver i DR-dokumentaren, at magtanvendelse formodentlig bruges oftere og tidligere end på lignende behandlingssteder. Der har været 20 magtanvendelser på ½ år vedrørende 10 børn – alle lovlige ifølge Ringkøbing Kommune, beskrives det i DR-dokumentaren.

Bestemmelserne og intentionerne i bekendtgørelse og vejledning om magtanvendelse er, at magtanvendelse aldrig må erstatte omsorg og støtte og så vidt muligt skal undgås.

Bestemmelserne om magtanvendelse bygger på mindsteindgrebsprincippet, det vil sige at den mindst indgribende løsning altid skal have førsteprioritet og være afprøvet. Indgrebet må kun ske undtagelsesvist og skal begrænses til det absolut nødvendige. Tillige eksisterer der et proportionalitetsprincip, hvilket betyder, at der skal være proportionalitet mellem indgreb og formål.

De fastholdelser og optakten hertil, som vises i DR-dokumentaren fra Schuberts Minde, lever efter Etisk Udvalgs opfattelse ikke op til de regler og intentioner, der er for magtanvendelse, hverken når det gælder mindste indgriben og proportionalitet.

Tværtimod fremstår det, som om Schuberts Minde bevidst vælger at bruge magt i arbejdet med børnene, som en pædagogisk metode – frem for gennem omsorg og socialpædagogisk bistand, at netop undgå at bruge magt.

Bemærk hvor langt man vælger at få for at undgå at komme til lyde kritisk. Alle andre end socialpædagoger havde måske valgt en mere kritisk linje end hvad ovenstående giver sig ud for at være.

Kilder:

Reklamer

Skriv en kommentar

Filed under Artikel

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s