Monthly Archives: maj 2011

Kanonen

Kanonen er en sikret institution lokaliseret ved Randers. Den kom i medierne på grund af nogle amerikansk prægede afstraffelsesmetoder, der ikke havde opbakning hos de ansvarlige politikere. Der var også antydninger af uregelmæssigheder omkring de arbejdsopgaver de unge blev sat til der bla. indbefattede renovering privat hos nogle af de ansatte. Derfor blev institutionen registreret på Fornits Wiki.

Hvis Du har været anbragt på Kanonen og vil dele dine oplevelser, så kan Du anvende spørgsmålene herunder som inspiration:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Døgninstitutionens datablad på Fornits Wiki
Hård kurs overfor omstridt opholdssted (Danmarks Radio, 13. april 2007)
Facebook gruppen “Anbragte børn”

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Godhavnsrapporten

I denne uge blev rapporten vedr. Godhavn offentliggjort. Vi har en socialminister, som ikke vil sige undskyld for hvad hun mener er fortidens synder.

Men hvad kan vi sige om vores tids døgninstitutioner?

Hvis man slår de “De Kellerske Anstalter” op på Internettet vil man her kunne læse at Danmark kva. disse anstalter blev betragtet som et foregangsland for resten af verdenen, men hvad var realiteten?

Det var race-hygiejne! De anbragte måtte for alt i verden ikke formere sig!

Analyse af de mange efter nutidens standarder mangelfulde journaler viser at der var mange som slet ikke hørte hjemme på disse anstalter.

De Kellerste institioner hørte tiden før 2. verdenskrig til. Efter krigen gled de lige så stille ud i glemslens mørke da racehygiejne fik et dårligt ry på grund af begivenheder der skete syd for Danmark. De sidste – der i blandt den hvis bygninger ude på Sprogø stadig kan ses, når man bruger Storebæltsbroen – blev lukket i starten af 60’erne.

Men stadig ville man fjerne uønskede elementer fra samfundet. Børn hvis eneste problem var at de ikke gik i skole blev sendt til Godhavn og blev udsat for en behandling man bliver dårlig blot ved at skrive om.

Epoken med mishandling på Godhavn slutter i 1976 da man besluttede at gemme den gamle ledelse væk og tie overgrebene ihjel. Årtier hvor at naboer og lokalsamfundet kunne have været de tavse ofres stemme og kunne have sat en stopper for overgrebene blev forsøgt skjult. Nu kom de så frem i lyset hvilket vi kun kan takke de tidligere anbragtes vedholdende arbejde for. Dem hvor at arene dog trods alt ikke var så dybe at de kunne holde livet ud i modsætning til de mange som døde før tid.

Det er beskæmmende at se hvordan at nutidens politikere prøver at lægge afstand til tilstandene dengang for hvad med nutidens døgninstitutioner. Når de lokale sociale myndigheder giver fortabt og vælger at gemme deres fiaskoer væk på døgninstitutioner, hvad sker der så?

Vi ved fra rapporter der kun er få år gamle at der sker overgreb – også af seksuel karakter – på landets døgninstitutioner. Løse tal anslår et tilfælde mindst hver 14 dage året rundt. Det er ikke på grund af at voksne tager sig friheder. Her er man dog nået så langt at det kun er et fåtal hvor at voksne ansatte med tilsynsopgaver svigter som det f.eks. skete nede ved Skælskør. Det er idag børn som forgriber sig på andre børn. Det er en løsning på det problem, som kan besvares med et ord: Nomineringer! Der skal mere tilsyn på. Bliver det for dyrt må færre anbringes.

Vi ved også at fortegnelsen over episoder med magtanvendelse ikke bliver registret korrekt. Alt for ofte er det en mappe bagerst i skabet hos den ansvarlige ledelse på døgninstitutionen, der ikke kommer de tilsynsførende for øjne.

Vi ved at der mange steder slet ikke er en plan med en anbringelse. Hvad med efterværn? Når barnet fylder 18, så venter livet som hjemløs!

Godhavnsrapporten er en start. Godt begyndt, men ikke engang halvt fuldendt. Vi skal også have en analyse af dagens døgninstitutioner. Vi må debattere brugen af dem og etablere “whistleblower” ordninger hvor at anbragte kan melde forhold de mener bør undersøges.

Først da kan vi minimere risikoen for at man ikke står om 40-50 år og ser tilbage med undren samt forfærdelse over hvad vi tillod at ske på vores døgninstitutioner anno 2011.

Kilder:
De Kellerske Anstalter Wikipedia
Børnehjemsdrenge: Så sig dog undskyld BT, 9. maj 2011

2 kommentarer

Filed under Døgninstitution

Sønderbro

Sønderbro er en sikret institution lokaliseret på Amager, København. De unge anbragt her har ofte en kriminel baggrund eller er svære at styre på normale døgninstitutioner. Der har været kritik i medierne af at for unge anbringes sammen med ældre erfarne kriminelle.

Hvis Du har været anbragt på Sønderbro og vil dele dine oplevelser, så kan Du anvende spørgsmålene herunder som inspiration:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Døgninstitutionens datablad på Fornits Wiki
Anbragte børn får sjældent en uddannelse (Kristeligt dagblad)
Facebook gruppen “Anbragte børn”
Børn bag tremmer (DR, 3. februar 2011)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Holsteins Minde / Hjortholm Kostskole

Institutionen Holsteins Minde tiltrak sig overskrifter i forbindelse med en at en mor erfarede at hendes datter angiveligt var blevet udsat for overgreb af nogle af de andre anbragte børn på institutionen. Det forekommer iøvrigt ofte på danske døgninstitutioner. Jvf. bloggen Embedsværket der citerer en artikel i avisen Metroexpress sker det cirka en gang hver 14. dag.

Sagen blev dækket intensivt af det lokale TV-station TV2 Øst. Af den årsag blev institutionen registreret på Fornits Wiki.

Ejerkredsen ser ud til også at drive en kostskole ved Fuglebjerg som hedder Hjortholm Kostskole. Holsteins Minde blev stiftet af Anders Stephansen (1791—1870), så institutionen har eksistreret i mange år og pædagogikken kan derfor have ændret sig markant over årene, men selv med dette forbehold vil vi gerne høre din historie.

Hvis Du har været anbragt på Holsteins Minde/Hjortholm Kostskole og vil dele dine oplevelser, så kan Du anvende spørgsmålene herunder som inspiration:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Døgninstitutionens datablad på Fornits Wiki
Anbragte børn risikerer misbrug (Bloggen “Embedsværket”)
Facebook gruppen “Hjortholm Kostskole”
Facebook gruppen “Anbragte børn”
Sex-overgreb mod 9-årig er toppen af isbjerget (BT, 30. oktober 2006)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution

Hjortøhus

Institutionen Hjortøhus tiltrak sig overskrifter i forbindelse med en voldssag. Senere blev en af de dømte selv overfaldet og der var indikationer på at dette overfald havde forbindelse med det første. Seneste var institutionen nævnt blandt nogle som embedsfolkene ville have nedlagt, men hvor at de stødte imod politisk modstand. På grund af voldssagen kom Hjortøhus på Fornits Wiki.

Hvis Du har været anbragt på Hjortøhus og vil dele dine oplevelser, så kan Du anvende spørgsmålene herunder som inspiration:

Før anbringelsen:

 • Blev du hørt om din mening om anbringelsen?
 • Hvordan fandt din sagsbehandler frem til stedet?
 • Hvordan føler du at din sagsbehandler udførte sit arbejde

Under anbringelsen:

Generelt

 • Var Du anbragt hos en plejefamilie eller på en institution/kostskole?
 • Hvis det var på en institution eller på kostskole, hvad var navnet på den?
 • Hvad er din bedste erindring?
 • Hvad er din værste erinding?

Bo-forhold

 • Hvordan var værelsesforholdene? Var det enkeltværelse eller skulle der deles?

Kommunikation

 • Kunne du ringe til din sagsbehandler under anbringelsen?
 • Kunne du ringe til dine forældre under anbringelsen?

Konflikter

 • Hvis du ville klage over en bestemt ting, var der så en formel klageprocedure?
 • Hvilke former for straf kunne Du blive udsat for?
 • Prøvede du at stikke af? Hvis Ja, så fortæl hvordan at det gik

Efter anbringelse

 • Hvordan blev du udskrevet?
 • Var der en plan for hvad der så skulle ske?
 • Har du kontakt til nogle af dem, Du var anbragt sammen med?

Kilde:
Hjortøhus på Fornits Wiki
Facebook gruppen “Anbragte børn”
Facebook gruppen “Hjortøhus”
Ung pige fra tæskehold blev selv lokket i baghold (Fyens Stiftstidende, 26. februar 2009)
Politiker revser chef (Fyens Stiftstidende, 07. december 2010)

Skriv en kommentar

Filed under Døgninstitution